Відповіді експертів

м. Павлоград, Дніпропетровська обл., відділ освіти
Де визначено, яким чином і на що використовуються власні надходження бюджетних установ?

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень установ, вимог щодо їх утворення та напрямів їх використання» втратила чинність. Водночас розподіл власних надходжень бюджетних установ на групи та напрями їх використання затверджені п. 4 статті 13 «Складові частини бюджету» та п. 9 статті 51 «Особливості здійснення окремих видатків бюджету» Бюджетного кодексу України.
Власні надходження бюджетних установ поділяються на групи та використовуються:
 

Групи/підгрупи
Використання 
(з урахуванням частини дев’ятої статті 51 БКУ)

Перша група – надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:

 • підгрупа 1 – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

 
 

 • підгрупа 2 – надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

 
 
 

 • підгрупа 3 – плата за оренду майна бюджетних установ;

 

 • підгрупа 4 – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

 
 
 
Покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 
Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ; Господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв;
 
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ;
 
Ремонт, модернізація чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти; Господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Друга група – інші джерела власних надходжень бюджетних установ:

 • підгрупа 1 – благодійні внески, гранти та дарунки;

 

 • підгрупа 2 – кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;
 • підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
 • підгрупа 4 – кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки.

 
 
Організація основної діяльності бюджетних установ;
 
Виконання відповідних цільових заходів;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Організація основної діяльності бюджетних установ;
 
 
 
 
 
Організація основної діяльності бюджетних установ.

 

Детальніше
Згорнути
смт. Зачепилівка, Зачепилівський район, Харківська обл.
Які видатки можуть здійснюватися у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення?

До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, належать видатки на:

 1. органи місцевого самоврядування  сіл, селищ, міст районного значення (п. 1, ст. 88 БКУ);
 2. дошкільну освіту (підпункт а), п. 2, частина перша, ст. 89 БКУ);
 3. утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня (підпункт б), п. 2, частина перша, ст. 89 БКУ);
 4. сільські, селищні та міські палаці і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки (п. 5, частина перша, ст. 89 БКУ).

Видатки за пунктами 2 – 4 здійснюються у випадку, «якщо районна (міська) рада прийняла рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді, у районному (міському) бюджеті затверджуються міжбюджетні трансферти з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому міст, сіл і селищ). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими відповідних затверджених видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на 2014 рік» (п. 20, Розділ VI БКУ).

Детальніше
Згорнути
смт. Томаківка, Томаківський район, Дніпропетровська обл., фінансове управління
У Прикінцевих та Перехідних положення Бюджетного кодексу України визначено, що місцеві бюджети переходять на програмно-цільовий метод складання бюджету починаючи з 2017 року. Чи стосується це сіл, селищ і міст районного значення?

Пунктом 18 Розділу VI  «Прикінцеві та Перехідні положення» Бюджетного кодексу України (БКУ) встановлено, «що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік».
Якщо декілька сіл, селищ і міст районного значення об’єднаються та створять бюджет об’єднаної територіальної громади, згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (стаття 67 БКУ), то з урахуванням особливостей, визначеними цією статтею, вони будуть мати взаємовідносини з державним бюджетом.
В такому випадку, такі об’єднання територіальних громад будуть складати  свої бюджети за програмно-цільовим методом.
 

Детальніше
Згорнути

Сторінки