Відповіді експертів

м. Дружківка, Донецька обл., фінансове управління
Яким наказом затверджено Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»?

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» затверджено наказом Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 року.

Детальніше
Згорнути
м. Дубно, Рівненська обл. фінансове управління
При складанні паспорта бюджетних програм фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку ( спеціальний фонд) чи потрібно заповнювати п.11 Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм по кфк 6310 , 6060,6020,7470

Згідно частини 5 Статті 71 Бюджетного кодексу України кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури розподіляються за об’єктами за рішенням відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів. Перелік таких об’єктів затверджується додатком № 6 до рішення про місцевий бюджет.

Якщо за бюджетними програмами  ТПКВКМБ 6020, 6060, 6310 та 7470 здійснюються видатки на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку № 6,  то п. 11 Паспорту бюджетної програми «Джерела фінансування проектів в розрізі підпрограм» заповнюється обов’язково. Крім того, слід мати на увазі, що інформація у п. 11 заповнюється у розрізі підпрограм, якщо бюджетна програма має такий поділ (бюджетна програма за ТПКВКМБ 6020 поділяється на підпрограми). Дані наводяться  у розрізі всіх об’єктів (кожний об’єкт окремо), прогнозні показники видатків за кожним об’єктом заповнюються до кінця реалізації даного інвестиційного проекту у розрізі років.

Детальніше
Згорнути
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті Кривий Ріг ради
З метою приведення у відповідність кодів ТПКВКМБ до наказу МФУ від 16.02.2017 р. № 236, надайте роз’яснення щодо застосування коду ТПКВКМБ для проведення фінансування видатків на утримання виконавчого комітету районної в місті ради (просимо вказати конкретний код та назву).

Для проведення фінансування видатків на утримання виконавчого комітету районної в місті ради необхідно використовувати код ТПКВКМБ 0170, назва коду – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільських рад».

Детальніше
Згорнути
м. Краматорськ, Донецька обл., фінансове управління
Відповідно до п. 1.6, у разі передачі бюджетних призначень до іншого головного розпорядника, паспорти бюджетних програм у новій редакції затверджуються протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Рішення міської ради прийнято 25.01.2017, оприлюднене на сайті 01.02.2017, довідка ФУ виписана від 27.01.2017. З якої дати рахувати ці два тижні?

Паспорт бюджетної програми у новій редакції затверджується протягом двох тижнів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Бюджетним кодексом України (частина 4 статті 28) визначено, що місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію рішень про місцевий бюджет не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття, у газетах, визначених відповідними місцевими радами.

Акти органів місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом не встановлено пізніший строк введення  цих актів у дію (частина 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

На веб-сайтах органів влади розміщується публічна інформація з метою інформування населення про діяльність органів влади. Дана інформація має офіційний характер, тому посилання на веб-сайт певного державного органу є посиланням на офіційне джерело інформації. Проте, у випадку розміщення на веб-сайті державного органу нормативних актів не є їх офіційним опублікуванням для набрання ними чинності.

Детальніше
Згорнути
м. Борислав, Львівська обл., УПСЗН
Де можна знайти мету, завдання та результативні показники для формування паспорта по громадських роботах 090501?

За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма зазначено у наказі Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945. При цьому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму , визначивши конкретні та чіткі її елементи: назву бюджетної програми ; мету бюджетної програми; завдання (одне або декілька) бюджетної програми; результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості).

Детальніше
Згорнути
м. Тетіїв, Київська обл., управління фінансів
Хто буде відповідальним виконавцем по програмі 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – районна державна адміністрація чи центральна районна лікарня? Головним розпорядником є районна державна адміністрація?

Для чіткого розмежування повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів місцевого бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм у процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах упровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес на місцевому рівні затверджена Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836).

Якщо бюджетну програму за КТПКВКМБ 2010 виконує тільки одна бюджетна установа – центральна районна лікарня – то вона може бути визначена відповідальним виконавцем.

Детальніше
Згорнути
м. Шостка, Сумська обл., фінансове управління
Яким буде код за тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів по КТКВК 010116 для виконавчого комітету міської ради (місто обласного значення) та структурних управлінь та відділів міської ради (головних розпорядників бюджетних коштів)?

Коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету 010116 для виконавчого комітету міської ради (місто обласного значення) відповідає код типової програмної класифікації видатків та кредитування 0170 (наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами).

Детальніше
Згорнути

Сторінки