Відповіді експертів

м. Тетіїв, Київська обл., адміністрація
Як правильно заповняти форму паспорта бюджетної програми, конкретніше пункт 3, якщо програма має підпрограму. Як правильно? Вказувати найменування програми і її КПКВК і КФКВК, чи найменування підпрограми? Також, як заповняти пункт 7, якщо є підпрограми?

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом МФУ від 26.08.2017 р. № 836.

У пункті 3 Паспорта бюджетної програми зазначається код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 цифр), код функціональної класифікації видатків та кредитування (якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми) (4 цифри)  та найменування бюджетної програми. Якщо ж бюджетна програма поділяється на підпрограми, то код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету не вказується.

У пункті 7 форми паспорта зазначаються коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету і назви підпрограм. Пункт 7 Паспорту заповнюється у тому разі, якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми. У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, пункт 7 форми паспорта не заповнюється.

Детальніше
Згорнути
м. Вознесенськ, Миколаївська обл., виконавчий комітет міської ради
Чи обов’язковим є завдання в бюджетних програмах «Здійснення заходів з енергозбереження» та «Забезпечення збереження енергоресурсів», чи програму можна затверджувати без такого завдання?

У пункті 29 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України визначено, що місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад включають до програм енергозбереження показники скорочення головними розпорядниками бюджетних коштів обсягів споживання комунальних послуг та енергоносії за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів у межах надходжень відповідного бюджету, а також виконання енергосервісу.

За умови планування та здійснення відповідних видатків за бюджетною програмою/підпрограмою, бажано включати до неї завдання із збереження енергоресурсів. Однак остаточне рішення щодо включення до бюджетної програми зазначених завдань приймає головний розпорядник бюджетних коштів.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, відділ фінансів установ соціально-культурної сфери
Де можна знайти типовий перелік бюджетної програми мобілізаційної підготовки?

По бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» КТПКВКМБ 7830 законодавчо не визначено мету, завдання, результативні показники.  Тому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує відповідні бюджетні асигнування, повинен сформулювати, із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, вищезазначену бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:

  • мету бюджетної програми;
  • завдання (одне або декілька) бюджетної програми;
  • результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості).
Детальніше
Згорнути
м. Херсон, відділ фінансів установ соціально-культурної сфери
Чи може головний розпорядник у паспорті бюджетної програми як джерело інформації вказати «розрахунок/розрахунково» (у зв’язку з тим, що немає відповідної статистичної, фінансової та інших видів звітності та обліку)? Якщо так, то яким чином забезпечується таке джерело інформації?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 затверджено, що результативні показники бюджетної програми (підпрограми) повинні підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю.

Розрахункові показники ефективності та якості визначаються з використанням декількох показників, які також обов’язково повинні підтверджуватися звітністю. Тобто, у полі «Джерело інформації» наводяться джерела інформації за кожним із показників, які використовуються при розрахунку конкретного результативного показника (ефективності або якості).

Детальніше
Згорнути
Київська область, Департамент фінансів
Бюджетна програма 8100 «Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» включає дві підпрограми 8103 надання кредиту … та 8104 повернення кредиту… При складанні паспорту бюджетної програми в яких пунктах необхідно розписувати підпрограму 8104 та чи може ця підпрограма мати результативні показники?

У наказі Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» по підпрограмі 8104 «Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» бюджетної програми 8100 «Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» завдання та результативні показники не визначені.

За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи. Так як назва та мета вищезазначеної бюджетної програми визначені, є назва бюджетної підпрограми, залишається визначитися із завданням (одне або декілька) та результативними показниками виконання бюджетної підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).

Вимоги до складання паспортів бюджетних програм затверджені наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року, де читко виписано в у якому пункті паспорту що заповнюється.

Детальніше
Згорнути
м. Косів, Івано-Франківська обл., УДКСУ у Косівському районі
Чи використовує міська рада ПЦМ?

Пунктом 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів (обласні, міські, міст обласного значення, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад), які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. 

Детальніше
Згорнути
Вінницький район, фінансовий орган
По коду бюджетної програми 8600 «Інші видатки» одним із завдань є «Сприяння розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва», підкажіть якій набір показників затрат та продукту найбільше підходить до згаданого завдання. Варіант 1. Показники затрат: Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці, тис грн; Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, тис грн. Показники продукту: Кількість візитів з метою налагодження співпраці, од.; Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу, од. Варіант 2. Показник затрат: Кількість візитів з метою налагодження співпраці, од.; Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу, од. Показники продукту: Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці, тис грн; Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, тис грн.

У пункті 2.7 Вимог до складання паспорта бюджетної програми наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 дано визначення результативних показників.

Показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми (підпрограми) та характеризують структуру її витрат.

Показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми (підпрограми), кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо.

Отже, виходячи з вищезазначеного, правильним є варіант 1.

Детальніше
Згорнути

Сторінки