Відповіді експертів

Вінницький район, фінорган
В результативних показниках по галузі «Державне управління» (наказ МФУ від 01.10.10 № 1147) відсутні показники якості. Чи потрібно їх формувати в паспорті бюджетної програми?

При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами (абзац 11 пункту 2.7 наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836).

Головні розпорядники бюджетних коштів мають право вносити додаткові результативні показники. При їх включенні, слід пам’ятати, що всі результативні показники обов’язково мають посилання на «джерело інформації» та підтверджуються офіційними звітними даними.

Детальніше
Згорнути
м. Рені, Одеська обл., фінансове управління
У Наказі МФУ від 16.02.2017 р. №236 (зміни до ТПКВКМБ), позиція 0170 викладена як «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад» - тобто, вилучено «..та їх виконавчих комітетів». Чи означає це, що: а) головним розпорядником коштів обов’язково слід визначити раду (а не виконком ради, як зараз); б) видатки на утримання виконавчого апарату ради по цьому коду планувати не можна, вони плануються по коду 0180?

а) Згідно ст. 58 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, .. інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради..». Тобто, у позиції коду 0170 мова, як і раніше, йде саме про видатки на утримання апарату виконкому, і змінювати мережу головних розпорядників  на вимогу Наказу № 236 не потрібно.

Якщо ж рада вже сьогодні є головним розпорядником  (така ситуація є характерною для сільських територій, де менше ніж 500 жителів, там виконкоми не створено) – то видатки на утримання апарату ради, як і в попередньому випадку, слід планувати по коду 0170.

б) Що стосується зміненої позиції коду 0180, то він призначений виключно для планування видатків за програмами «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах». Тобто, за цим кодом плануються видатки на утримання галузевих структурних підрозділів органів виконавчої влади: Департаментів (управлінь, відділів) освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення тощо. Якщо зазначені підрозділи є самостійними юридичними особами і визначені як головні розпорядники коштів, то крім своєї функціональної діяльності (освітніх, медичних, соціальних програм), вони планують програми за кодом 0180, пов’язані  з утриманням самого підрозділу, до штатного розпису якого входить відповідний перелік посадових осіб місцевого самоврядування.

Якщо ж такі підрозділи не є самостійними юридичними особами і не включені до мережі як розпорядники, а склад посадових осіб місцевого самоврядування затверджується у штатному розписі виконкому (ради), то видатки на їх утримання плануються за кодом 0170 і окремої бюджетної програми за кодом 0180 формувати не потрібно. Така ситуація характерна для більшості ОТГ, які поки що не сформували власної структури виконавчих органів і головним розпорядником більшості програм є рада (або виконком).

Детальніше
Згорнути
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., фінансове управління
Департаменту житлово-комунального господарства рішенням сесії виділено кошти на реконструкцію зливової каналізації, на реконструкцію приміщення та на реконструкцію дороги. Питання: в паспорті бюджетної програми завдань має бути три, які б відповідали назвам об’єктів, чи одно з наказу № 945 «Забезпечення реконструкції об’єктів»?

При визначенні завдань та результативних показників за цією бюджетною програмою необхідно користуватися наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

Водночас цим наказом затверджено, що перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений. Результативні показники повинні максимально ефективно та у в повному обсязі відображати результати виконання бюджетної програми. Тобто головний розпорядник бюджетних коштів самостійно приймає рішення щодо кількості завдань у зазначеній бюджетній програмі.

Детальніше
Згорнути
м. Городок, Львівська обл., Городоцький територіальний центр Со (НСП) Львівської області
Чи вносяться зміни до паспорта бюджетної програми, у зв’язку із змінами по спеціальному фонду: код надходження 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)», а саме ліквідовано основні засоби (дерево) та взято на облік запаси (дрова)?

Відповідно до пункту 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), зміни до паспортів бюджетних програм вносяться, крім іншого, у разі «внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми)».  Тобто, якщо зазначені операції не призводять до виникнення нового завдання, то зміни до паспорта бюджетної програми не вносяться.

Детальніше
Згорнути
м. Полтава, Бюджетно-фінансове управління
Чи потрібно складати бюджетний запит та паспорт бюджетної програми по ТКВК 180411 «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та ТКВК 250904 «Повернення бюджетних позичок»?

За бюджетними програмами  «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та «Повернення бюджетних позичок», що відповідають кодам ТКВК 180411 та 250904, відповідно, потрібно складати бюджетні запити і паспорти бюджетних програм.

Окремі бюджетні програми за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів не мають законодавчо затверджених елементів бюджетної програми, а саме: мету бюджетної програми, завдання бюджетної програми, результативні показники бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості). У такому випадку, кожний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету. Така норма затверджена наказом міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765).

Детальніше
Згорнути
м. Кривій Ріг, Управління освіти
Чи потрібно вносити показник ПЦМ по оздоровленню дітей по КФК 070401, якщо у нас оздоровлення фінансується по КФК 091108?

Коду ТКВК 070401 відповідає код ТПКВКМБ 1090. Це бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми». Бюджетна програма затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Якщо у рамках виконання цієї бюджетної програми не передбачені заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, то результативні показники, такі як – середньорічна кількість путівок, яку планується придбати; витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити; відсоток дітей, які будуть оздоровлені, вносити у бюджетний запит та паспорт бюджетної програми не потрібно.

Детальніше
Згорнути
м. Житомир
Чи можливо використовувати додаткові завдання та результативні показники для галузі ЖКГ, окрім тих, що затверджені примірним переліком результативних показників бюджетних програм (наказ МФУ № 945 від 27.07.2011)? Наприклад: боротьба з ожеледицею, підмітання та вивіз сміття з вулиць міста, утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.? А також по КТКВК 170703 - чи можливо конкретизувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: грейдерування чи ямковий ремонт?

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) затверджено, що перелік завдань та результативних показників може бути уточнений та розширений. Тому, Ви можете включити додаткові завдання з переліком результативних показників до них.

Звертаємо Вашу увагу на те, що показники якості, як правило, розраховуються, як середні витрати на одиницю проведених робіт. Тому потрібно до кожного завдання затверджувати окремий показник затрат, наприклад, видатки на боротьбу з ожеледицею; видатки на підмітання та вивіз сміття з вулиць міста; видатки на утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.

Витрати на проведення таких робіт повинні мати джерело інформації затверджений відповідним офіційним документом. По таким витратам повинен, також, бути офіційний звіт.

Крім того, МФУ внесло зміни до наказу від 24.08.2014 р. № 836, які стосуються того, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм» (наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860).

Детальніше
Згорнути

Сторінки