Відповіді експертів

Відділ освіти, м. Стрий
Показник продукту «Середньорічний розмір батьківської плати» і показник ефективності «Сума батьківської плати на одну дитину (в рік, місяць, в день) ідентичні, тим більше що розмір батьківської плати встановлюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Чи показувати їх у програмі?

Ні, необхідно залишити  показник ефективності «Сума батьківської плати на одну дитину (в рік, місяць, в день).

Детальніше
Згорнути
Відділ освіти, м. Стрий
Чи можна вводити в програму по КФК 070101 “Загальна дошкільна освіта, догляд та виховання дітей” у показники затрат показник «кількість вихователів», що дасть можливість визначити показник ефективності «чисельність дітей на одного вихователя»?

Оскільки типові показники, запропоновані Міністерством фінансів, не затверджені, в них можна  внести зміни, і тому цей показник потрібно ввести у програму.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління Овруцької райдержадміністрації
Коли доцільно проводити моніторинг показників виконання бюджетних програм?

Моніторинг бюджетної програми здійснюється всіма відповідальними виконавцями бюджетної програми в частині фінансових показників (обсягів асигнувань) та показників виконання. Періодичність проведення моніторингу визначається головним розпорядником та/або фінансовим управлінням. Оскільки дані моніторингу є підставою для проведення оцінки бюджетної програми, його необхідно здійснювати щонайменше 1 раз у півріччя.

Детальніше
Згорнути
Департамент бюджету та фінансів, Житомирська міська рада
Яким чином стратегічні плани та галузеві програми мають відображатись у бюджетних програмах?

Бюджетна програма є інструментом виконання стратегічних планів та галузевих програм, оскільки відображає практичне втілення, фінансування та результат у відповідному бюджетному періоді. Завдання та показники виконання  стратегічних планів та галузевих програм на відповідний бюджетний період мають бути передбачені у бюджетних програмах на аналогічний бюджетний період.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Чи обов’язково кожний показник виконання, проставлений у бюджетній програмі, повинен мати відображення у офіційному джерелі інформації?

Показники затрат та продукту мають обов’язкове посилання на офіційний документ розпорядника коштів (звіт, облікові документи, статистичні дані, проектна документація, галузеві програми і т.д.) Показник ефективності є розрахунковий показник, однак, можливі випадки, коли він передбачається у певних офіційних документах. Наприклад, економія енергоносіїв відповідно до розробленої проектної документації. Показник якості може бути як розрахунковим, якщо визначається динаміка до минулого періоду, так і мати підтвердження в офіційних даних. Наприклад  у міській програмі розвитку освіти, затвердженої рішенням сесії відповідної ради, на 2009 рік передбачається охоплення дітей дошкільною освітою на рівні 65%. У бюджетній програмі при його включенні до показника якості джерелом інформації буде відповідно затверджена міська програма.

Детальніше
Згорнути
Управління освіти та науки Житомирської ОДА
Чи потрібно у показнику затрат розділяти показник штатних одиниць на категорії?

При формуванні показників затрат у бюджетних програмах галузі освіти не потрібно розділяти штатні одиниці на усі категорії. Однак необхідно виділити педагогічний персонал як основного виконавця завдань бюджетної програми. Аналогічно, в програмах охорони здоров’я – лікарів та зубних лікарів. 

Детальніше
Згорнути
Відділ з питань охорони здоров’я, виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
Чи може показник затрат включати видатки (у гривнях)?

Лише окремі групи показників можуть включати фінансові показники. Зокрема, показник затрат та показник ефективності в залежності від завдань, для вирішення яких розробляється дана програма.  Так, у показнику затрат є сенс виділяти витрати на харчування та на медикаменти, оскільки надалі вони мають логічне відображення у показнику ефективності, а саме: вартість 1 ліжко дня, з них харчування  та медикаменти.

Детальніше
Згорнути

Сторінки