Відповіді експертів

м. Львів, управління фінансів
Чи обов’язково формувати і затверджувати у додатку 3 до рішення про місцевий бюджет підпрограми за відповідними бюджетними програмами, якщо вони передбачені в наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195? Хоча, якщо прочитати Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу – Навчальний посібник – 5-те видання, зокрема сторінка 27: «Для забезпечення зведення звітних показників виконання місцевих бюджетів України необхідно дотримуватися такого принципу: один код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідає одній бюджетній підпрограмі (для багатокомпонентних програм) або одній бюджетній програмі (якщо програма не поділяється на підпрограми.» Сторінка 30: «При цьому бюджетні програми можуть бути сформовані як з елементом «підпрограми», так і без нього.» Тобто не обов’язковим є формування програм і підпрограм? Можна робити тільки програми за кожним КТКВК, не беручи до уваги те, що вони можуть бути підпрограмами кожної програми?

У додатку 3 до рішення про місцевий бюджет необхідно обов’язково затверджувати бюджетні програми з поділом на підпрограми.

Коди сформованих бюджетних програм повинні відповідати кодам Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Додатком до цього наказу є перехідна таблиця від кодів ТКВК до ТПКВКМБ / ТКВКБМС та КФК. Кожна бюджетна програма та кожна підпрограма відповідає тільки одному коду тимчасової класифікації видатків та кредитування. Звертаємо вашу увагу, що у перехідній таблиці код типової програмної класифікації бюджетної програми, яка поділяється на підпрограми, не має прив’язки до ТКВК.

Детальніше
Згорнути
м. Знам’янка, Кіровоградська обл., фінансовий відділ
Питання про заповнення пункту 8.1 форми 2 бюджетного запиту на 2017-2019 роки. По певній підпрограмі по загальному фонду завдання є однакові на 2015-2019 роки, а за спеціальним фондом завдання (наприклад, придбання обладнання) були лише у 2015-2016 роках, а у 2017-2019 вони не плануються. Чи доцільно, у такому випадку, у пункті 8.1 «Результативні показники бюджетної програми» у 2015-2017 роках наводити результативні показники і взагалі писати завдання по спецфонду за 2015-2016 роки, чи можна їх не відображати?

Пунктом 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

Заповнення форм бюджетних запитів за бюджетними програмами (підпрограмами) починається з формування проекту бюджету на 2017 рік, тобто ви формуєте лише бюджетні програми, які будуть виконуватися у 2017 році. При цьому під кожне завдання бюджетної програми (або підпрограми) формуються відповідні результативні показники.

Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються. Ці джерела інформації і є підставою для заповнення відповідних даних по результативних показниках за звітний та поточний бюджетні періоди.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 75 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів, в якої запроваджуються організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Детальніше
Згорнути
м. Христинівка, Христинівський район, Черкаська обл., фінансове управління Христинівської РДА
Постановою КМУ № 228 від 28.02.2002 передбачено, що кошториси складаються по бюджетних програмах. А як бути з підпрограмами? Як, наприклад, по соціальному захисту в окремих програмах передбачено по 9 підпрограм. Чи потрібно робити кошториси по всіх підпрограмах?

Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів (наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»).

Розпис місцевого бюджету повинен відповідати встановленим бюджетним призначенням. Тому, якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми, кошториси складаються за кожною підпрограмою.

Детальніше
Згорнути
село Хорли, Каланчацький район, Херсонська обл., Хорлівська сільська рада
Як заповнити бланк Мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік. Хорлівська сільрада залишається просто територіальною громадою, не буде використовувати ПЦМ. Що потрібно поставити в строчку «Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВ) – 010116 або 0170 0111?

Мережа складається головними розпорядниками за формою, наведеною у додатку 4 до наказу міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердженню Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». При заповненні форми мережі у рядках «Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)» проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

У Вашому випадку КТКВК 010116 відповідає код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

Щодо зазначеного Вами коду 0111, то звертаємо Вашу увагу, що це код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. Цей код залишається незмінним і (для застосування його при програмно-цільовому бюджетуванні) визначений у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовій класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженій наказом МФУ від 02.12.2014  № 1195.

Детальніше
Згорнути
Одеська обл., фінансове управління
Відповідно до бюджетного законодавства, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. У рішенні про районний бюджет на 2017 рік у колонках проставляються КПКВКМБ (ТПКВКМБ/ТКВКБМС), КФКВКБ. Наведіть приклад, які коди (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) проставляються у кошторисах головних розпорядників коштів – у двох випадках: районний бюджет, який має взаємовідносини з державним бюджетом, та сільська рада, яка не має взаємовідносин з державним бюджетом та не переходить на програмно-цільовий метод.

Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» затверджено, що при поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах «КПКВК» та «Код програмної класифікації видатків та кредитування» проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

перші дві цифри – код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

третя цифра – ознака відповідального виконавця бюджетної програми;

четверта-сьома цифри – Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, яка затверджена наказом Мінфіну від 02.12.2014 року № 1195, складається з 4- х цифр, які відображають номер бюджетної програми та номер підпрограми.

Виходячи з вищезазначеного, головні розпорядники коштів місцевого бюджету, який має взаємовідносини з державним бюджетом, заповнюють у відповідних документах усі сім цифр, а сільська рада, яка немає взаємовідносин з держаним бюджетом – чотири цифри коду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

Детальніше
Згорнути
м. Красилів, Красилівського району, Хмельницької обл.
В структурі коду третя цифра це цифра відповідального виконавця. Якщо виконавець є розпорядник третього рівня проставляється цифра 2 чи 3 , як в мережі (а одержувач бюджетних коштів цифра 2 чи 9)?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджена Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів.

Інструкцією унормовано, що відповідальними виконавцями можуть бути головні розпорядники та розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня. Тобто, за кожною бюджетною програмою може бути визначений лише один відповідальний виконавець, який безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника.

Одержувачі бюджетних коштів не можуть бути відповідальними виконавцями. Жодної прив’язки до рівня розпорядника (другого чи третього рівня за мережею) при визначенні відповідального виконавця не існує.

Наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» визначено, що «якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра «1», для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від «2» до «9» в межах одного головного розпорядника.

Детальніше
Згорнути
м. Золотоноша, Черкаська обл.
Який код ТПКВКМБ 0170 чи 0180 застосувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради для переходу з КТКВК 010116 (м. Золотоноша відноситься до міст обласного значення)?

КТКВК 010116, який у 2016 році застосовувався при виконанні бюджету виконавчим комітетом Золотоніської міської ради, відповідає код ТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» (наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195).

Детальніше
Згорнути

Сторінки