Відповіді експертів

м. Гадяч, Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради
Що може бути джерелом інформації в показнику продукту, як «кількість придбаного обладнання, од.» та показнику ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.»?

Джерелом інформації для планування показника продукту «кількість придбаного обладнання» у пункті 8 Форми 2 Бюджетного запиту є, наприклад, Додаток до річного плану закупівель, дані бухгалтерського обліку, наприклад Акт про прийняття устаткування, в якому відображена кількість придбаного обладнання. Показник ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання» - розрахунковий показник. Для розрахунку цього показника необхідно загальну суму коштів на придбання обладнання, відображену або у додатку до річного плану закупівель, у кошторисі, або у плані асигнувань, або у бухгалтерській звітності, поділити на кількість придбаного обладнання, відповідно до Актів про прийняття устаткування або до інших даних бухгалтерського обліку.

Детальніше
Згорнути
м. Ладижин, Тростянецький район, Винницька обл., відділ освіти
З 2017 року планування місцевих бюджетів по ПЦМ, в мене питання: Наказ Міністерства фінансів України від 15.10.2012 р. № 1101 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 лютого 2011 року № 97» втратив чинність, то як правильно кодувати програми. Наприклад «Загальноосвітні школи».

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

  • Перші дві цифри – код відомчої класифікації видатків та кредитування головного розпорядника місцевого бюджету згідно наказу МФУ від 14.02.2011 р. № 96;
  • Третя цифра – код відповідального виконавця бюджетної програми у системі головного розпорядника, проставляється цифра від 1 до 9;
  • Четверта, п’ята, шоста та сьома цифри – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу згідно з наказом МФУ від 03.06.2016 р. № 526, що стосується сьомої цифри, це – номер програми / підпрограми. Параметри визначаються у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Цифра «0» присвоюється всім бюджетним програмам (незалежно від того, поділяються вони на підпрограми чи ні). Цифри від 1 до 9 присвоюються підпрограмам в межах однієї бюджетної програми у разі її поділу на підпрограми.

Що стосується питання загальноосвітніх шкіл. Код тимчасової класифікації видатків та кредитування 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» відповідає коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 1020 відповідно до  перехідної таблиці від КТКВК до КТПКВК (додаток до наказу МФУ від 03.06.2016 р. № 526).

Детальніше
Згорнути
м. Львів, управління фінансів
Чи обов’язково формувати і затверджувати у додатку 3 до рішення про місцевий бюджет підпрограми за відповідними бюджетними програмами, якщо вони передбачені в наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195? Хоча, якщо прочитати Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу – Навчальний посібник – 5-те видання, зокрема сторінка 27: «Для забезпечення зведення звітних показників виконання місцевих бюджетів України необхідно дотримуватися такого принципу: один код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідає одній бюджетній підпрограмі (для багатокомпонентних програм) або одній бюджетній програмі (якщо програма не поділяється на підпрограми.» Сторінка 30: «При цьому бюджетні програми можуть бути сформовані як з елементом «підпрограми», так і без нього.» Тобто не обов’язковим є формування програм і підпрограм? Можна робити тільки програми за кожним КТКВК, не беручи до уваги те, що вони можуть бути підпрограмами кожної програми?

У додатку 3 до рішення про місцевий бюджет необхідно обов’язково затверджувати бюджетні програми з поділом на підпрограми.

Коди сформованих бюджетних програм повинні відповідати кодам Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Додатком до цього наказу є перехідна таблиця від кодів ТКВК до ТПКВКМБ / ТКВКБМС та КФК. Кожна бюджетна програма та кожна підпрограма відповідає тільки одному коду тимчасової класифікації видатків та кредитування. Звертаємо вашу увагу, що у перехідній таблиці код типової програмної класифікації бюджетної програми, яка поділяється на підпрограми, не має прив’язки до ТКВК.

Детальніше
Згорнути
м. Черкаси, управління
1. Чи вказуються у пункті 11 форми 2 Бюджетного запиту місцеві цільові програми, які затверджені рішенням міської ради? 2. Пункт 12 форми 2 Бюджетного запиту заповнюється лише у разі якщо фінансування проекту відбувається за рахунок позабюджетних коштів?
  1. У пункті 11 «Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік всіх місцевих (цільових) програм, які будуть виконуватися у межах бюджетної програми і будуть затверджені додатком № 7 до рішення про місцевий бюджет.
  2. У пункті 12 «Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік об’єктів, по яких будуть бюджетні вкладення в матеріальні активи (будинки, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності) та в нематеріальні активи (технічна, науково-технічна, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація). Наприклад, це можуть бути об’єкти будівництва, об’єкти реставрації, енергосервісні договори і т. п.

Враховуючи, що джерелами інвестицій можуть бути як кошти бюджетів (у тому числі власні надходження), так і позабюджетні кошти, у п.12 по кожному інвестиційному проекту передбачено деталізацію фінансування цього проекту за всіма джерелами надходжень.

Детальніше
Згорнути
м. Христинівка, Христинівський район, Черкаська обл., фінансове управління Христинівської РДА
Постановою КМУ № 228 від 28.02.2002 передбачено, що кошториси складаються по бюджетних програмах. А як бути з підпрограмами? Як, наприклад, по соціальному захисту в окремих програмах передбачено по 9 підпрограм. Чи потрібно робити кошториси по всіх підпрограмах?

Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів (наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»).

Розпис місцевого бюджету повинен відповідати встановленим бюджетним призначенням. Тому, якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми, кошториси складаються за кожною підпрограмою.

Детальніше
Згорнути
село Хорли, Каланчацький район, Херсонська обл., Хорлівська сільська рада
Як заповнити бланк Мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік. Хорлівська сільрада залишається просто територіальною громадою, не буде використовувати ПЦМ. Що потрібно поставити в строчку «Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВ) – 010116 або 0170 0111?

Мережа складається головними розпорядниками за формою, наведеною у додатку 4 до наказу міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердженню Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». При заповненні форми мережі у рядках «Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)» проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

У Вашому випадку КТКВК 010116 відповідає код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

Щодо зазначеного Вами коду 0111, то звертаємо Вашу увагу, що це код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. Цей код залишається незмінним і (для застосування його при програмно-цільовому бюджетуванні) визначений у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовій класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженій наказом МФУ від 02.12.2014  № 1195.

Детальніше
Згорнути
Одеська обл., фінансове управління
Відповідно до бюджетного законодавства, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. У рішенні про районний бюджет на 2017 рік у колонках проставляються КПКВКМБ (ТПКВКМБ/ТКВКБМС), КФКВКБ. Наведіть приклад, які коди (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) проставляються у кошторисах головних розпорядників коштів – у двох випадках: районний бюджет, який має взаємовідносини з державним бюджетом, та сільська рада, яка не має взаємовідносин з державним бюджетом та не переходить на програмно-цільовий метод.

Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» затверджено, що при поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах «КПКВК» та «Код програмної класифікації видатків та кредитування» проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

перші дві цифри – код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

третя цифра – ознака відповідального виконавця бюджетної програми;

четверта-сьома цифри – Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, яка затверджена наказом Мінфіну від 02.12.2014 року № 1195, складається з 4- х цифр, які відображають номер бюджетної програми та номер підпрограми.

Виходячи з вищезазначеного, головні розпорядники коштів місцевого бюджету, який має взаємовідносини з державним бюджетом, заповнюють у відповідних документах усі сім цифр, а сільська рада, яка немає взаємовідносин з держаним бюджетом – чотири цифри коду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

Детальніше
Згорнути

Сторінки