Відповіді експертів

м. Горішні Плавні, Полтавська обл., фінансове управління
Просимо надати роз’яснення стосовно розбіжностей між наказами Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 в частині застосування кодів програмної класифікації. В наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 код за ТПКВКМБ 3500 «Інші видатки» - програмний. А в наказі Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 р. № 57 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей» «Інші видатки» - це Підпрограма 4 Програми «Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення». При формуванні місцевих бюджетів користуємося наказом МФУ від 02.12.2014 року № 1195, при складанні бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм користуємося наказом Мінсоцполітики від 18.01.2017 року № 57?

Статтею 10 Бюджетного кодексу України чітко визначено, що програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Бюджетний кодекс України (ст.75) визначає також, що місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

Таким чином, основними документами, якими необхідно користуватися при формуванні всіх документів, що застосовуються у бюджетному процесі, є накази Міністерства фінансів України.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Цим наказом користуються органи Державної Казначейської служби при відкритті рахунків, формуванні довідників, складанні фінансової та бюджетної звітності тощо.

Ураховуючи вищезазначене, первинним документом, який головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів повинні використовувати при формуванні бюджетних запитів та складанні паспортів бюджетних програм, є наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу». Згідно цього наказу визначаються назва та код бюджетної програми, формування та назва підпрограм в межах бюджетної програми тощо.

Щодо формування інших (галузевих) опцій бюджетних документів (як то: мета бюджетної програми, завдання, результативні показники), то необхідно користуватися Типовими перелікам бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірним переліком результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначеним Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

Звертаємо вашу увагу, що такі підходи до формування документів, які застосовуються при формуванні та виконанні місцевих бюджетів, сформованих за програмно-цільовим методом, застосовуються всіма головними розпорядниками місцевих бюджетів, незалежно від галузевої ознаки.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, Херсонська обл., Департамент соціального захисту населення
Чим керуватися при заповненні форми бюджетного запиту на програму, якщо у наказі 1195 назва програми прописана по одному, а в новому наказі МСПУ від 19.04.2017 № 659 назва та мета прописані по іншому?

Статтею 10 Бюджетного кодексу України чітко визначено, що програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Бюджетний кодекс України (ст.75) визначає також, що місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

Таким чином, основними документами, якими необхідно користуватися при формуванні всіх документів, що застосовуються у бюджетному процесі, є накази Міністерства фінансів України.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Цим наказом користуються органи Державної Казначейської служби при відкритті рахунків, формуванні довідників, складанні фінансової та бюджетної звітності тощо.

Ураховуючи вищезазначене, первинним документом, який головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів повинні використовувати при формуванні бюджетних запитів та складанні паспортів бюджетних програм, є наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу». Згідно цього наказу визначаються назва та код бюджетної програми, формування та назва підпрограм в межах бюджетної програми тощо.

Щодо формування інших (галузевих) опцій бюджетних документів (як то: мета бюджетної програми, завдання, результативні показники), то необхідно користуватися Типовими перелікам бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірним переліком результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначеним Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

Звертаємо вашу увагу, що такі підходи до формування документів, які застосовуються при формуванні та виконанні місцевих бюджетів, сформованих за програмно-цільовим методом, застосовуються всіма головними розпорядниками місцевих бюджетів, незалежно від галузевої ознаки.

Детальніше
Згорнути
м. Вільногірськ, Дніпропетровська обл., фінансовий відділ
Виконком згідно акту передачі отримує матеріальні цінності (комп’ютерна техніка). Оприбутковують по спеціальному фонду, як благодійні внески. Яка подальша дія з паспортом (казначейство каже що це нове завдання і потрібно внести зміни до паспорту).

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що зміст паспортів бюджетних програм повинен відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), відповідним порядкам використання бюджетних коштів та Правилам складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.

Що стосується спеціального фонду, то згідно Правил, зміни до паспортів бюджетних програм вносяться у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної у станови в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми).

Повну відповідальність за зміст паспорту бюджетної програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів і тільки вони вирішують, які завдання, окрім затверджених у Типових переліках бюджетних програм та результативних показників їх виконання у відповідній галузі, вони затверджують паспортом бюджетної програми. Якщо головний розпорядник вважає за необхідним внести зміни в паспорт бюджетної програми шляхом введення нового завдання, яке, на його розгляд, збільшить ефективність виконання бюджетної програми, то він може це зробити.

До повноважень Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства (в частині програмно-цільового бюджетування) згідно статті 112 Бюджетного кодексу України належить здійснення контролю за:

  • відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів паспорту бюджетної програми;
  • складанням паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання.
Детальніше
Згорнути
м. Дубно, Рівненська обл., фінансове управління
При складанні паспортів бюджетних програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціальний фонд), чи потрібно заповнювати п. 11 «Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм» по ТПКВК МБ 6310, 6060, 6020, 7470?

Згідно частини 5 Статті 71 Бюджетного кодексу України кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури розподіляються за об’єктами за рішенням відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів. Перелік таких об’єктів затверджується додатком № 6 до рішення про місцевий бюджет.

Якщо за бюджетними програмами ТПКВКМБ 6020, 6060, 6310 та 7470 здійснюються видатки на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку № 6, то п. 11 Паспорту бюджетної програми «Джерела фінансування проектів в розрізі підпрограм» заповнюється обов’язково.

Водночас слід мати на увазі, що за бюджетною програмою ТПКВКМБ 6020 (яка поділяється на підпрограми) інформація у п. 11 наводиться за кожною підпрограмою в розрізі об’єктів, з розподілом по роках до кінця реалізації кожного інвестиційного проекту.

Щодо інших бюджетних програм, які не поділяються на підпрограми, то аналогічна інформація наводиться в цілому по програмі в розрізі об’єктів, з розподілом по роках до кінця реалізації кожного інвестиційного проекту.

Детальніше
Згорнути
м. Нікополь, Дніпропетровська обл., фінансове управління
Чи потрібно розміщувати на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм?

Так, потрібно. Статтею 28 Бюджетного кодексу України унормовано, що головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету повинні оприлюднювати шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів (Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 із змінами та доповненнями).

Детальніше
Згорнути
м. Рогатин, Івано-Франківська обл., міська рада
Чи усі видатки районного бюджету необхідно помістити у бюджетні програми при застосуванні ПЦМ?

Бюджетні програми є однією з особливих складових програмно-цільового методу у бюджетному процесі (стаття 20 Бюджетного кодексу України).

У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами (Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»).

Тобто, при формуванні та затвердженні бюджету у програмно-цільовому форматі мають бути сформовані бюджетні програми, які охоплюють всі видатки.

Детальніше
Згорнути
м. Павлоград, Дніпропетровська обл., фінансове управління
1) Згідно наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 назва коду ТПКВКМБ 8600 – «Інші видатки». Ми назвали по даному коду програму – «Реалізація заходів щодо поліпшення призову громадян на строкову військову службу та охорону правопорядку». Питання: програми, які в типовому переліку мають слово «інші» необхідно називати як в типовому переліку чи по суті? 2) Згідно цього ж наказу код 0170 – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» ми назвали по кожному головному розпоряднику конкретно. Наприклад: «Керівництво і управління у сфері освіти» і т. д. Як правильно?

Враховуючи принцип єдності бюджетної системи, найменування бюджетних програм повинно відповідати їх назвам, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу».

Щодо питання 1) .

Звертаємо вашу увагу, що практично кожний розділ типової програмної класифікації видатків і кредитування містить код ТПКВКМБ «Інші видатки», тобто за цим кодом класифікуються всі видатки, які не можуть бути включені до відповідних програм цього розділу.

Бюджетна програма за кодом ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» відноситься до розділу «Видатки, не віднесені до основних груп», тобто перелік видатків, які можуть бути класифіковані за цим кодом є невичерпним.

Відповідно, бюджетна програма повинна мати назву «Інші видатки». Деталізація видатків за їх сутністю має бути відображена у відповідних завданнях цієї програми.

 

Щодо питання 2).

При формуванні бюджетної програми по галузі «Державне управління» на утримання апарату ради, виконавчого комітету застосовується код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих органів».

При цьому назва бюджетної програми має бути сформована наступним чином:

– «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Павлоградської міської  ради»

або

– «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Павлоградської міської  ради».

- регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Керівництво і управління у сфері освіти»

-   «Керівництво і управління у сфері охорони здоров’я»  тощо.

Разом з тим зазначаємо, що в разі нестворення виконавчих органів у окремих галузях, апарат ради є головним розпорядником коштів за видатками на цю галузь (освіту, медицину тощо).

 

Детальніше
Згорнути

Сторінки