Підписатися на щомісячний Є-бюлетень новин:
Я не робот
Відповіді експертів
Яким чином розподіляються власні надходження бюджетних установ, якщо їх надходження перевищують відповідні витрати, затверджені рішенням про місцевий бюджет?
Це питання регламентовано пунктом 9 статті 51 Бюджетного кодексу України. У разі перевищення обсягів власних надходжень бюджетних установ відповідних витрат, які затверджені рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів спрямовує надпланові обсяги, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. Якщо такої заборгованості немає, то 50 % коштів спрямовується на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, решта 50 % коштів спрямовується на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.  
Громадську організацію «ВГО Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД) було створено у червні 2007 року провідними українськими експертами, які мають багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері, з метою сприяння комплексному та сталому соціально-економічному розвитку України шляхом проведення аналітичних досліджень, поширення інформації про бюджет та стан економіки, здійснення навчальних програм.
Місією ІБСЕД є: 
Cприяння прозорості бюджетного процесу
Протидія корупції шляхом запровадження передових методів бюджетування та стратегічного планування на центральному та місцевому рівнях; покращання доступу громадськості до інформації
Сприяння міжнародній інтеграції України
Організація навчальних поїздок до інших країн з метою вивчення кращого світового досвіду; проведення міжнародних заходів
Підвищення впливу громадськості
Через вплив на фіскальні та економічні процеси в країні і поширення інформації та впровадження освітніх програм, а також втілення інших прикладних дослідницьких заходів з метою підтримки соціально-економічних реформ в Україні
Надання допомоги на шляху ринкових і демократичних реформ
Експертна оцінка бюджету та соціально-економічних процесів і спостереження за податковою та бюджетною сферами для визначення впливу фіскальної та фінансової політики на сектори економік