Інші проекти

Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні (ЗМФІ)” (за підтримки USAID)
2008 - 2011
Project “Municipal Finance Strengthening Initiative (MFSI)” (USAID)

       
   З 1 жовтня 2008 р. ІБСЕД виконував проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» (MFSI) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Головна мета проекту полягала в підсиленні спроможності міст щодо планування та фінансування проектів місцевого розвитку, зокрема з покращання комунальної інфраструктури, шляхом збільшення власних фінансових ресурсів та залучення альтернативних джерел фінансування місцевого розвитку. 

    Діяльність проекту була націлена на допомогу центральним та місцевим органам влади у напрямах: 
- удосконалення законодавчої та регуляторної бази, необхідної для збільшення фіскальної автономії, підвищення конкурентоспроможності міст та розвитку місцевої інфраструктури, зокрема в комунальній сфері; 
- забезпечення подальшої підтримки бюджетних реформ, підсилення спроможності місцевих органів самоврядування щодо розробки реалістичних стратегій розвитку муніципальної інфраструктури та використання програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетування на державному та місцевому рівнях з метою реалізації цих стратегій в пілотних регіонах України;
- розробки та впровадження інноваційних фінансових механізмів, необхідних для реалізації стратегій розвитку муніципальної інфраструктури в пілотних містах;
- покращання регуляторної основи для здійснення місцевих запозичень на зовнішньому та внутрішньому фінансових ринках.
   Проект реалізовувався як на національному, так і на регіональному рівнях.
   На національному рівні експерти ІБСЕД працювали над удосконаленням законодавчої та регуляторної бази для покращання податкової системи, підвищення кредитоспроможності міст, удосконалення правил і процедур бюджетного процесу. Діяльність фахівців проекту за цим компонентом була зосереджена як на вдосконаленні чинної регуляторної та законодавчої бази, так і на підготовці нових законопроектів та підзаконних актів, що сприяло подоланню існуючих для місцевого самоврядування перепон на шляху поліпшення його фінансового стану.
   На місцевому рівні проект продовжував роботу над подальшим упровадженням програмно-цільового методу бюджетування, яку ІБСЕД розпочав ще в рамках гранту, наданого за Проектом «Реформа місцевих бюджетів в Україні» (РМБУ/USAID). Експерти ІБСЕД у співпраці з Міністерством фінансів України працювали над розробкою методології та проведенням навчань щодо запровадження ПЦМ складання та виконання бюджету для працівників фінансових органів на базі 4-х пілотних областей, згідно з Наказом Міністерства фінансів від 22.09.2008 № 1172 «Про основні підходи до запровадження ПЦМ складання та виконання бюджету».
  Експерти Інституту бюджету активно працювали над адаптацією кращих світових практик та впровадженням інноваційних технологій для фінансування енергозберігаючих заходів міської інфраструктури, що є суттєвим компонентом проекту.
У рамках цього напряму ІБСЕД працював з 5-ма пілотними містами, на базі яких експерти Інституту проводили навчання у формі спеціалізованих тренінгів з питань фінансової оптимізації муніципальних планів, а також надавали допомогу з упровадження спеціальних форм контрактів у площині державно-приватного партнерства для їх реалізації.
З метою виконання завдань проекту та розповсюдження напрацьованих результатів ІБСЕД використовував різні форми роботи та канали донесення інформації про діяльність проекту, серед яких:
-  організація фінансово-економічних форумів для експертного та громадського обговорення актуальних економічних, фінансових та соціальних питань;
проведення засідання Національної Консультаційної Ради (НКР) з метою координації діяльності всіх учасників бюджетного процесу та інших зацікавлених сторін у напрямі вдосконалення системи управління фінансами на державному та місцевому рівнях;
- випуск періодичних видань, у тому числі: моніторингу основних індикаторів бюджетної та банківської систем у формі таблиць та діаграм (щомісячно), брошур (щоквартально), аналізу бюджетного процесу (раз на півроку), щорічних публікацій «Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні» тощо;
- інформування партнерів про поточну діяльність проекту шляхом розсилки щомісячного електронного бюлетеня;
- активна співпраця зі ЗМІ на державному та місцевому рівнях з метою інформування громадськості щодо цілей та завдань проекту, а також ходу фіскальних  реформ і основних рекомендацій проекту.