Навчальні посібники

Сучасна бюджетна система: правила та поцедури

Навчальний посібник «Сучасна бюджетна система: правила та поцедури» містить виклад основних аспектів нормативно-правових актів, методичних роз’яснень та практичних
напрацювань з процесу підготовки бюджету та прийняття управлінських рішень з його реалізації. У посібнику систематизовано матеріали, які стануть у нагоді для аналізу стану виконання показників бюджету, здійснення бюджетного процесу та реалізації принципів бюджетного устрою України.
Видання розраховане на представників фінансових органів, органів місцевого самоврядування, публічного сектору, депутатів місцевих рад, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться ефективними процесами підготовки та прийняття рішень з бюджетних питань.

 

Впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

У представленому практичному посібнику викладено інформацію про історію виникнення Ініціативи прозорості видобувних галузей та імплементації в Україні, вимоги до прозорості функціонування видобувних галузей відповідно до міжнародного Стандарту ІПВГ, обґрунтування її значення для громадян та держави, опис механізмів та етапів підготовки звіту про платежі компаній та доходи бюджетів усіх рівнів, важливість участі неурядових організацій у моніторингу видобувної діяльності та формуванні напрямків використання отриманих коштів, приклади імплементації ініціативи у інших країнах, перспективи впливу на видобувні галузі і сам процес освоєння загальнонаціональних природних багатств.

Видання розраховано на фахівців місцевих фінансових органів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування структурних підрозділів виконавчої влади, представників депутатського корпусу та громадськості. Може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів.

Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу

Навчальний посібник містить навчальні, нормативні та методичні матеріали, необхідні для вивчення методик і застосування практик планування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом на рівні республіки, областей, районів та міст – посилання на нормативно-правові акти, порядки та прикладні аспекти застосування положень, типові форми документів, навчальні матеріали, завдання для самоконтролю, рекомендовану літературу.    
     Видання розраховано на фахівців місцевих фінансових органів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування структурних підрозділів виконавчої влади, представників депутатського корпусу. Може бути корисним для слухачів різних форм навчання магістерської програми за напрямком «Державне управління в економічній сфері» та студентів вищих навчальних закладів.
  

Липень
2017 Року
Шосте видання
Червень
2015 Року
П'яте видання
Лютий
2014 Року
Четверте видання
Жовтень
2012 Року
Третє видання
Листопад
2011 Року
Друге видання
Травень
2011 Року
Перше видання
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

У представленому навчальному посібнику викладені навчальні,  нормативні   та методичні матеріали, необхідні для вивчення методик і застосування практик планування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом на рівні республіки, областей, районів та міст – посилання на нормативно-правові акти, порядки та прикладні аспекти застосування положень, типові форми документів. Наведено методологію фінансового обґрунтування стратегічних документів та принципи фінансового аналізу інвестиційних проектів.
   Видання розраховано на фахівців місцевих фінансових органів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування структурних підрозділів виконавчої влади, представників депутатського корпусу. Може бути корисним для слухачів різних форм навчання магістерської програми за напрямком «Державне управління в економічній сфері» та студентів вищих навчальних закладів.

Березень
2012 Року
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОНОСІЇ – ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

У представленому методичному посібнику «Ефективність планування, у тому числі витрат на енергоносії – запорука досягнення стратегічних цілей» викладені навчальні, нормативні та методичні матеріали, необхідні для забезпечення ефективного планування видатків на оплату енергоносіїв та видатків з реалізації інвестиційних проектів. Перша частина посібника присвячена здійсненню моніторингу та оцінки ефективності видатків на оплату енергоносіїв на основі програмно-цільового методу у бюджетному процесі, що є запорукою ефективного планування. Друга частина – надає розуміння проектного аналізу й методики розрахунку та оцінки вигод і витрат при розробці інвестиційних проектів.
    Видання розраховане на фахівців місцевих фінансових органів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчої влади, фахівців комунальних підприємств, а також може бути корисним для слухачів різних форм навчання магістерської програми за напрямком «Державне управління в економічній сфері» та студентів вищих навчальних закладів.

Лютий
2012 Року
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У представленому методичному посібнику «Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження» викладені навчальні, нормативні та методичні матеріали, необхідні для застосування механізмів фінансування інвестиційних програм (проектів) органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами.
 Представлено міжнародний досвід застосування окремих видів механізмів. Особлива увага приділена механізмам реалізації проектів з енергозбереження, а також залученню коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).

Грудень
2011 Року
Фінансовий менеджмент на місцевому рівні

Видання підготовлено ІБСЕД як одне з інформаційних джерел для висвітлення етапів реалізації експерименту із запровадження ПЦМ бюджетування на національному та місцевому рівнях. 

У збірнику представлено матеріали, що були надані містами-партнерами проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» та «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» , головна мета якого полягає у посиленні спроможності міст щодо планування та фінансування проектів місцевого розвитку.

Видання розраховане на широку аудиторію і має на меті сприяти висвітленню досягнень та кращих практик ПЦМ бюджетування на місцевому рівні.

Випуск № 3
Випуск № 2
Випуск № 1
Підсумки 2012
Підсумки 2013
Підсумки 2014

Сторінки