Відповіді експертів

м. Красноград Харківської області, центральна районна лікарня
Яка сума вноситься до паспорту бюджетної програми по спеціальному фонду лікарні?

До паспорту бюджетної програми як по загальному так і по спеціальному фонду заносяться відповідні обсяги бюджетних призначень, встановлені рішенням про місцевий бюджет (додаток 3 до рішення про місцевий бюджет) для даної програми (підпрограми).

Щодо визначення таких показників для окремих завдань, то ці обсяги визначаються головним розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних призначень по програмі (підпрограмі).

Детальніше
Згорнути
м. Харків, Управління фінансів
В бюджетних програмах по галузі "Державне управління" по показнику затрат "кількість штатних одиниць" в звіті про виконання бюджетного паспорту в стовпчику "виконано" слід відображати фактичну чисельність середньорічну чи фактичну чисельність на відповідну дату. Слід зауважити, що протягом року фактична чисельність змінюється щомісяця.

Бюджетна програма виконується фактичною чисельністю бюджетної установи. Враховуючи, що виконання (чи невиконання) результативних показників впливає на результативність бюджетної програми, у звіті про виконання паспорту бюджетної програми необхідно відображати середньорічну фактичну чисельність.

Детальніше
Згорнути
м. Тернопіль, ТРЦСССДМ
Хто повинен бути розпорядником центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм і заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників бюджетних коштів.

Пунктом47 ст.2 Бюджетного кодексу України визначено, що розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

Тобто, якщо центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є бюджетною установою (юридичною особою) і відповідає зазначеному визначенню, то він може бути розпорядником бюджетних коштів, підпорядкованим відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет.

Бюджетним кодексом України визначено, що головними розпорядниками за бюджетними призначеннями, визначеними рішеннями про місцеві бюджети, можуть бути місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників (п. 3 ч. 2 ст. 22 БКУ).

Детальніше
Згорнути
м. Сєвєродонецьк, УЖКГ міськради
Згідно підпункту 5 пункту 1 ст.91 БКУ до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на: місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів. Чи можуть здійснюватися видатки з місцевого бюджету на житлово-комунальне господарство та благоустрій у разі відсутності затверджених місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на відповідний бюджетний період (на 2018рік)?

На рівні місцевих бюджетів мають бути сформовані та затверджені місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою.

Однак, враховуючи важливість нормального функціонування ЖКГ та благоустрою, їх вплив на соціальну сферу регіону, відповідні видатки плануються у всіх місцевих бюджетах навіть за відсутності відповідних цільових програм.

Детальніше
Згорнути
м. Вишгород, Управління фінансів
Що потрібно відображати у п.7 Звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, а саме: Аналіз стану виконання результативних показників? Наведіть, будь ласка, приклад

У пункті 7 форми звіту з розподілом за підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями бюджетної пpогpaми відобpaжaються pезультaтивні покaзники, що хapaктеpизують виконaння бюджетної пpогpaми (підпрограми) зa звітний пеpіод, здійснюється aнaліз стaну їх виконaння з поясненнями pозбіжностей (відхилення) між виконaними pезультaтивними покaзникaми і тими, що зaтвеpджені пaспоpтом бюджетної пpогpaми. Пpи цьому пояснення щодо стaну виконaння покaзників нaдaється зa кожним покaзником окpемо. (п.3.5 Пpaвил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів та звітів про їх виконaння, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836).

Аналіз стану виконання результативних показників полягає у визначенні відхилення між фактичними (досягнутими) та плановими (затвердженими паспортом) результативними показниками та поясненні причин таких розбіжностей за кожним результативним показником та в цілому за бюджетною програмою (підпрограмою).

Детальніше
Згорнути
м. Болехів Івано-Франківської області , відділ культури Болехівського міськвиконкакому
Де заповнювати кредиторську заборгованість за минулий рік по заробітній платі у паспорті бюджетних програм

Кредиторська заборгованість у паспорті відображається у складі основного завдання бюджетної програми або може бути виділена в окреме завдання програми, при виконанні якої виникла така заборгованість.

Детальніше
Згорнути
м. Олександрія, фінансове управління Олександрійської РДА Кіровоградської області
Чи повинні у "Звіті про виконання паспорта бюджетної програми" співпадати касові видатки по спеціальному фонду з касовими видатками у бюджетній та фінансовій звітності за рік? Адже в паспорт бюджетної програми протягом року ми не включали зміни до спецфонду в частині власних надходжень (бо вони не призводили до виникнення нових завдань).

Відповідно до Пpaвил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів та звітів про їх виконaння, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 у звіті про виконання паспорта бюджетної програми відображаються обсяги видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, обсяги касових видатків за звітний період та відхилення. При цьому у разі наявності розбіжностей між обсягами касових видатків та видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, у відповідній графі  наводяться причини таких розбіжностей.

Звертаємо вашу увагу, що включення до звітів про виконання паспортів бюджетних програм недостовірних даних (тобто даних, не підтверджених офіційною звітністю) є порушенням бюджетного законодавства (п.36 ч.1 ст.116 Бюджетного кодексу України).

Детальніше
Згорнути

Сторінки