Відповіді експертів

м. Обухів, Київська обл. , фінансове управління
Яка форма публічного представлення інформації про бюджет та яки вимоги і яким нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України вона встановлена?

 Частиною п’ятою статті 28 «Доступність інформації про бюджет» Бюджетного кодексу України наголошено, що «головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі):
здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;
оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України «місцевих фінансових органів).»
З метою забезпечення єдиних підходів до проведення публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про виконання Державного бюджету України за бюджетними програмами та показниками бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України Міністерством фінансів України затверджено наказ від 01.12.2010 р. № 1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет» (із змінами). Наказом затверджені форми Інформації про бюджет за бюджетними програмами та Вимоги до публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет.
Відповідного наказу Міністерства фінансів України для місцевих бюджетів не має, тому рекомендуємо на даний час використовувати форми публічного представлення інформації про бюджет та Вимоги до публічного представлення інформації про бюджет головними розпорядниками коштів місцевого бюджету вищевказаного наказу МФУ.

Детальніше
Згорнути
м. Обухів, Київська обл. , фінансове управління
Яку відповідальність несе фінорган за несвоєчасне подання або неподання головним розпорядником звітів про виконання паспортів бюджетних програм і які дії повинен здійснити, якщо звіти про виконання паспортів бюджетних програм головним розпорядником надані неправильно?

Згідно статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів  складає звіти про виконання паспортів бюджетних програм, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), при цьому забезпечуючи підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації.
Включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також порушення порядку та термінів подання таких звітів є порушенням бюджетного законодавства (стаття 116 БКУ).
Заходи впливу за такі порушення бюджетного законодавства визначені у статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

Детальніше
Згорнути
м. Обухів, Київська область, фінансове управління
Яка форма публічного представлення інформації про бюджет та яки вимоги і яким нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України вона встановлена?

Частиною п’ятою статті 28 «Доступність інформації про бюджет» Бюджетного кодексу України наголошено, що «головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі):
здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;
оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України «місцевих фінансових органів).»

Детальніше
Згорнути
м. Обухів, Київська обл. , фінансове управління
Яка форма публічного представлення інформації про бюджет та яки вимоги і яким нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України вона встановлена?

Частиною п’ятою статті 28 «Доступність інформації про бюджет» Бюджетного кодексу України наголошено, що «головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі):
здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;
оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України «місцевих фінансових органів).»

Детальніше
Згорнути
м. Генічеськ, Херсонська обл., фінансове управління
Чи можна здійснювати капітальні видатки за рахунок медичної субвенції?

 Капітальні видатки можуть здійснюватися за рахунок медичної субвенції тільки за умови забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я.

Детальніше
Згорнути
м. Бровари, Київська обл.
Чи подаються звіти про виконання бюджетних програм до Казначейства?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що звіти про виконання паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками бюджетних коштів до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної  звітності.

Детальніше
Згорнути
м. Енергодар, Запорізьська обл., управління комунальної власності ЕМР
Роз’ясніть будь ласка, яким чином заповнюється пункт 8 «Результативні показники бюджетної програми» форми бюджетного запиту індивідуального 2016-2, затвердженого наказом Мінфіну України від 17.07.15 № 648, в частині звітного 2014 року та затвердженого 2015 року, якщо формами звіту про виконання паспорта бюджетної програми (2015 рік затверджено) не передбачалась розбивка за загальним та спеціальними фондами бюджету (наказ Мінфіну України від 26.08.14 № 836), показники результативності зазначалися в цілому по КПКВК.

Планування діяльності установи здійснюється окремо за загальним та спеціальним фондами. Фінансова, бюджетна та інша звітність подається розпорядником/одержувачем бюджетних коштів органам Казначейства окремо за загальним та спеціальним фондами (наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 «Про затвердження порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»).
У бюджетному запиті розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами, при цьому обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду. Звертаємо увагу на те, що наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що результативні показники бюджетних програм повинні підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет. У пункті 10 Паспорту бюджетної програми результативні показники у розрізі підпрограм і завдань заповнюються сумарними даними – разом за загальним та спеціальним фондами. Таким же чином заповнюється пункт 7 Звіту про виконання бюджетних програм.

Детальніше
Згорнути

Сторінки