Відповіді експертів

м. Сміла, відділ охорони здоров’я
Як зробити оцінку ефективності бюджетної програми?

Міністерство фінансів України надіслало до департаментів фінансів удосконалену Методику здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів (лист МФУ від 19.09.2013 р № 31-05110-14-5/27486). Надіслана Методика використовується для здійснення аналізу ефективності бюджетних програм, який базується на основі середніх індексів виконання результативних показників бюджетної програми. Для їх розрахунку використовуються показники ефективності та якості (разом по загальному та спеціальному фондах), що характеризують виконання бюджетної програми. Методика аналізу передбачає порівняння фактичних показників виконання програми (показників ефективності та якості) із запланованими на звітний бюджетний період та з відповідними показниками попередніх періодів.
   Таким чином, щоб зробити аналіз ефективності бюджетної програми необхідно мати звіт про виконання паспорту бюджетної програми за позаминулий рік, за минулий рік та за звіт за період, що аналізується, а також Методику здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм.

Детальніше
Згорнути
м. Суми, Сумська міська рада
Відповідно до пункту 1.11 «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» визначено, якщо у разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність наказ про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми. Але ж яким чином скасувати наказ, якщо він раніше затверджував декілька бюджетних програм?

Пунктом 1.11 «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програм-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», визначено, що «У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми». У наказі про скасування може бути затвердження скасування окремого пункту, яким затверджений відповідний паспорт бюджетної програми, або може бути затверджений наказ про відміну попереднього наказу та затвердження нового із внесенням в нього відповідних змін.

Детальніше
Згорнути
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління
Рішенням міської ради були затверджені резервні кошти для подальшого перерозподілу між розпорядниками коштів для забезпечення оплати рахунків за спожиті енергоносії у разі підвищення тарифів протягом року. Кошти заплановані по КТКВК 250404 та в додатку 3.1 до рішення по КПКВК 7518410. Чи потрібно затверджувати паспорт бюджетної програми в даному випадку, якщо так, то які показники результативності брати за основу?

Згідно пункту 1.2 «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програм-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» - «Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, ….». Таким чином, за коштами резервного фонду – паспорт бюджетної програми не створюється.

Детальніше
Згорнути
м. Олександрія, Олександрійський район, Кіровоградська область, РДА
Рішенням про районний бюджет затверджено видатки на бюджетні програми. Чи вважається на підставі цього, що в районному бюджеті застосовується програмно-цільовий метод? Чи потрібно в такому разі головному розпоряднику складати паспорти бюджетних програм? На підставі чого потрібно видати спільний наказ фінансового управління та головного розпорядника?

Підставою того, що в районному бюджеті застосовується програмно-цільовий метод бюджетування є рішення про місцевий бюджет, у якому видатки (кредитування тощо) затверджені у розрізі бюджетних програм з визначенням кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.
    Головні розпорядники обов’язково розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження фінансовому органу протягом 30 днів з моменту набрання чинності рішення про районний бюджет. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від набрання чинності рішенням про місцевий бюджет. Правила складання паспортів бюджетних програм затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Детальніше
Згорнути
м. Кілія, Одеська область, РДА
Якщо районний бюджет складений без урахування програмно-цільового методу, чи потрібно головним розпорядникам бюджетних коштів складати та затверджувати паспорти бюджетних програм?

Ні, не потрібно, тому що рішенням про бюджет бюджетні програми не затверджені.

Детальніше
Згорнути
м. Комсомольськ, Полтавська область, фінансове управління
Згідно п. 1.3. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 р. № 836, перераховані випадки, в яких головні розпорядники подають до затвердження до фіноргану паспорти в нової редакції протягом тижня. А в п. 1.6. зазначено, що в випадках, визначених абзацами третім – сьомим п. 1.3., паспорти затверджуються спільним наказом протягом двох тижнів. Просимо вказати конкретно, в яких випадках паспорти затверджуються протягом одного, в яких протягом двох тижнів?

Пункти 1.3. та 1.6. наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» потрібно поділити на дві частини.
Перші частини в обох пунктах стосуються паспортів, які складаються та затверджуються одразу після набрання чинності рішення про місцевий бюджет на відповідний рік. Головні розпорядники складають проекти паспортів бюджетних програм та подають їх на затвердження місцевому фінансовому органу протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет. При цьому паспорти бюджетних програм повинні бути затверджені спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів.
Друга частина (починаючи з другого абзацу пункту 1.3.) стосується змін до існуючих паспортів бюджетних програм (або нових бюджетних програм, які виникнуть протягом року) за переліком випадків, визначених в 3 – 11 абзацах пункту 1.3. При цьому головні розпорядники протягом тижня з моменту настання відповідних випадків подають на затвердження фінансовому органу проекти паспортів бюджетних програм. Термін затвердження цих паспортів спільним наказом головного розпорядника та фіноргану - протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.
 

Детальніше
Згорнути
м. Вишгород, Київська область, управління фінансів
В пункті 1 статті 20 Бюджетного кодексу України йдеться про те, що ПЦМ застосовується за рішенням місцевих рад. Тобто на районному рівні ПЦМ застосовується у разі прийняття відповідного рішення районною радою? І яка в такому разі застосовується класифікація видатків?

Дійсно, Бюджетним кодексом України регламентовано, що «у бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради)».
Щодо застосування класифікації, то частиною 2 статті 10 «Класифікація видатків та кредитування бюджету» Бюджетного кодексу України визначено наступне:

  • у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі використовується програмна класифікація видатків та кредитування бюджету,
  • до застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовуєтьсятимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.
Детальніше
Згорнути

Сторінки