Відповіді експертів

м. Нікополь, Дніпропетровська обл., фінансове управління
Чи потрібно розміщувати на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм?

Так, потрібно. Статтею 28 Бюджетного кодексу України унормовано, що головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету повинні оприлюднювати шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів (Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 із змінами та доповненнями).

Детальніше
Згорнути
м. Рогатин, Івано-Франківська обл., міська рада
Чи усі видатки районного бюджету необхідно помістити у бюджетні програми при застосуванні ПЦМ?

Бюджетні програми є однією з особливих складових програмно-цільового методу у бюджетному процесі (стаття 20 Бюджетного кодексу України).

У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами (Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»).

Тобто, при формуванні та затвердженні бюджету у програмно-цільовому форматі мають бути сформовані бюджетні програми, які охоплюють всі видатки.

Детальніше
Згорнути
м. Павлоград, Дніпропетровська обл., фінансове управління
1) Згідно наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 назва коду ТПКВКМБ 8600 – «Інші видатки». Ми назвали по даному коду програму – «Реалізація заходів щодо поліпшення призову громадян на строкову військову службу та охорону правопорядку». Питання: програми, які в типовому переліку мають слово «інші» необхідно називати як в типовому переліку чи по суті? 2) Згідно цього ж наказу код 0170 – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» ми назвали по кожному головному розпоряднику конкретно. Наприклад: «Керівництво і управління у сфері освіти» і т. д. Як правильно?

Враховуючи принцип єдності бюджетної системи, найменування бюджетних програм повинно відповідати їх назвам, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу».

Щодо питання 1) .

Звертаємо вашу увагу, що практично кожний розділ типової програмної класифікації видатків і кредитування містить код ТПКВКМБ «Інші видатки», тобто за цим кодом класифікуються всі видатки, які не можуть бути включені до відповідних програм цього розділу.

Бюджетна програма за кодом ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» відноситься до розділу «Видатки, не віднесені до основних груп», тобто перелік видатків, які можуть бути класифіковані за цим кодом є невичерпним.

Відповідно, бюджетна програма повинна мати назву «Інші видатки». Деталізація видатків за їх сутністю має бути відображена у відповідних завданнях цієї програми.

 

Щодо питання 2).

При формуванні бюджетної програми по галузі «Державне управління» на утримання апарату ради, виконавчого комітету застосовується код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих органів».

При цьому назва бюджетної програми має бути сформована наступним чином:

– «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Павлоградської міської  ради»

або

– «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Павлоградської міської  ради».

- регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Керівництво і управління у сфері освіти»

-   «Керівництво і управління у сфері охорони здоров’я»  тощо.

Разом з тим зазначаємо, що в разі нестворення виконавчих органів у окремих галузях, апарат ради є головним розпорядником коштів за видатками на цю галузь (освіту, медицину тощо).

 

Детальніше
Згорнути
м. Дружківка, Донецька обл., фінансове управління
Яким наказом затверджено Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»?

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» затверджено наказом Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 року.

Детальніше
Згорнути
м. Дубно, Рівненська обл. фінансове управління
При складанні паспорта бюджетних програм фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку ( спеціальний фонд) чи потрібно заповнювати п.11 Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм по кфк 6310 , 6060,6020,7470

Згідно частини 5 Статті 71 Бюджетного кодексу України кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури розподіляються за об’єктами за рішенням відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів. Перелік таких об’єктів затверджується додатком № 6 до рішення про місцевий бюджет.

Якщо за бюджетними програмами  ТПКВКМБ 6020, 6060, 6310 та 7470 здійснюються видатки на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку № 6,  то п. 11 Паспорту бюджетної програми «Джерела фінансування проектів в розрізі підпрограм» заповнюється обов’язково. Крім того, слід мати на увазі, що інформація у п. 11 заповнюється у розрізі підпрограм, якщо бюджетна програма має такий поділ (бюджетна програма за ТПКВКМБ 6020 поділяється на підпрограми). Дані наводяться  у розрізі всіх об’єктів (кожний об’єкт окремо), прогнозні показники видатків за кожним об’єктом заповнюються до кінця реалізації даного інвестиційного проекту у розрізі років.

Детальніше
Згорнути
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті Кривий Ріг ради
З метою приведення у відповідність кодів ТПКВКМБ до наказу МФУ від 16.02.2017 р. № 236, надайте роз’яснення щодо застосування коду ТПКВКМБ для проведення фінансування видатків на утримання виконавчого комітету районної в місті ради (просимо вказати конкретний код та назву).

Для проведення фінансування видатків на утримання виконавчого комітету районної в місті ради необхідно використовувати код ТПКВКМБ 0170, назва коду – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільських рад».

Детальніше
Згорнути
м. Краматорськ, Донецька обл., фінансове управління
Відповідно до п. 1.6, у разі передачі бюджетних призначень до іншого головного розпорядника, паспорти бюджетних програм у новій редакції затверджуються протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Рішення міської ради прийнято 25.01.2017, оприлюднене на сайті 01.02.2017, довідка ФУ виписана від 27.01.2017. З якої дати рахувати ці два тижні?

Паспорт бюджетної програми у новій редакції затверджується протягом двох тижнів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Бюджетним кодексом України (частина 4 статті 28) визначено, що місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію рішень про місцевий бюджет не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття, у газетах, визначених відповідними місцевими радами.

Акти органів місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом не встановлено пізніший строк введення  цих актів у дію (частина 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

На веб-сайтах органів влади розміщується публічна інформація з метою інформування населення про діяльність органів влади. Дана інформація має офіційний характер, тому посилання на веб-сайт певного державного органу є посиланням на офіційне джерело інформації. Проте, у випадку розміщення на веб-сайті державного органу нормативних актів не є їх офіційним опублікуванням для набрання ними чинності.

Детальніше
Згорнути

Сторінки