Відповіді експертів

м. Тетіїв, Київська обл., управління фінансів
Хто буде відповідальним виконавцем по програмі 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – районна державна адміністрація чи центральна районна лікарня? Головним розпорядником є районна державна адміністрація?

Для чіткого розмежування повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів місцевого бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм у процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах упровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес на місцевому рівні затверджена Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836).

Якщо бюджетну програму за КТПКВКМБ 2010 виконує тільки одна бюджетна установа – центральна районна лікарня – то вона може бути визначена відповідальним виконавцем.

Детальніше
Згорнути
м. Шостка, Сумська обл., фінансове управління
Яким буде код за тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів по КТКВК 010116 для виконавчого комітету міської ради (місто обласного значення) та структурних управлінь та відділів міської ради (головних розпорядників бюджетних коштів)?

Коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету 010116 для виконавчого комітету міської ради (місто обласного значення) відповідає код типової програмної класифікації видатків та кредитування 0170 (наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами).

Детальніше
Згорнути
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління
Чи обов’язкова наявність місцевих (регіональних) цільових програм при програмно-цільовому методі планування бюджету?

Наявність місцевих (регіональних) цільових програм визначається прийнятими відповідними нормативними актами місцевого органу виконавчої влади.

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету у поточному році, визначається додатком № 7 до рішення про місцевий бюджет. Додатком також затверджується, за рахунок коштів яких бюджетних програм будуть виконуватися відповідні цільові (регіональні) програми. Потім дані цього додатку заносяться до пункту 9 «Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми» Паспорту бюджетної програми.

Детальніше
Згорнути
м. Івано-Франківськ, фінансове управління
Якщо призначення асигнувань в бюджетній програмі змінюються з погодженням бюджетної комісії, з подальшим винесенням на рішення сесії, чи потрібно робити новий паспорт?

Паспорт бюджетної програми повинен відповідати рішенню про місцевий бюджет.  Якщо вносяться зміни до рішення про місцевий бюджет, які призводять до зміни бюджетних призначень по бюджетній програмі, потрібно затверджувати паспорт такої бюджетної програми у новій редакції (наказ Міністерства фінансів України від  26.08.14 р. № 836 із змінами).

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, управління освіти, науки та молоді Херсонської ОДА
Якщо заклад не планує спеціальний фонд, але протягом року постійно отримує благодійні внески, дарунки, батьківську плату за перебування дітей у закладі (таких довідок по спецфонду може бути до 30 за місяць), потрібно робити зміни до паспорту при постійних змінах в частині власних надходжень? Ці зміни не ведуть до виникнення нових завдань бюджетної програми.

Надходження від плати за послуги (зокрема батьківська плата), що надаються бюджетними установами згідно з законодавчими та нормативно-правовими актами, мають постійний характер і обов’язково плануються в бюджеті (стаття 13 Бюджетного кодексу України). Заклад повинен обов’язково планувати надходження від батьківської плати, включати розподіл видатків за рахунок цих надходжень до бюджетного запиту з подальшим включенням їх до рішення про місцевий бюджет.

Зміни до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ вносяться тільки у разі виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми) (наказ Міністерства фінансів України від  26.08.14 р.   № 836 із змінами).

Детальніше
Згорнути
м. Самбір, Львівська обл., фінансове управління
Чи вносяться зміни до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень без виникнення нових завдань?

Ні, не вносяться. Норма затверджена пунктом 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

Детальніше
Згорнути
м. Костопіль, Рівненська обл., фінансове управління
На програму підтримки Трудового архіву виділяються кошти з районного бюджету. У паспорті бюджетної програми у результативних показниках затрат, чи можна вказувати показник кількості штатних одиниць, якщо кошти плануються по КЕКВ 2610, а установа є комунальною (одержувач бюджетних коштів)?

Насамперед слід зазначити, що паспорт бюджетної програми формується головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням всіх особливостей його діяльності, а комунальна установа є одержувачем бюджетних коштів та використовує за цільовим спрямуванням бюджетні кошти, які надаються їй головним розпорядником.

Щодо формування результативних показників бюджетної програми, то Правилами складання паспортів бюджетних програм, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, визначено, що:

«При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів за видатками, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

При цьому головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм.»

Детальніше
Згорнути

Сторінки