Відповіді експертів

Красноперекопский р-н, АР Крым
Обязаны ли местные финансовые органы формировать собственную инструкцию по составлению паспортов для главных распорядителей (как это делается при заполнении бюджетных запросов)?

Нет, местным финансовым органам формировать собственную инструкцию по составлению паспортов для главных распорядителей не нужно. Единственным и единым инструктивным обоснованием является Приказ Министерства финансов Украины от  09.07.2010 р. № 679 «О некоторых вопросах проведения эксперимента по внедрению  программно-целевого метода составления и исполнения местных бюджетов», Правила составления паспортов бюджетных программ местных бюджетов, квартального и годового отчетов об их исполнении, проведения мониторинга и анализа исполнения бюджетных программ, оценки эффективности бюджетных программ; форма паспорта бюджетной программы местного бюджета; форма квартального (годового) отчета об исполнении  паспорта бюджетной программы местного бюджета.

Детальніше
Згорнути
м. Євпаторія, АР Крим.
Які статті потрібно включати до розрахунку показника «витрати на утримання однієї штатної одиниці»? Потрібно враховувати касові, фактичні чи планові (з бюджетних запитів) дані?

При розрахунку цього показника слід враховувати виключно фактичні видатки за звітний період по КЕКВ 1110,1120, 1131, (1132, 1133 – якщо такі плануються), 1134,1140, 1160 – з виключенням видатків, що носили непостійний характер у звітному періоді. Для розрахунку показника слід отриману загальну суму поділити на фактичну кількість штатних одиниць. Зауважимо, що капітальні видатки по КЕКВ 2000 до розрахунку не включаються, як і видатки по вище зазначених кодах, що в звітному періоді носили непостійний, разовий характер. При  врахуванні КЕКВ 1131,1132,1133,1134 доцільно врахувати середньорічний показник за попередні три роки (метод планування за тенденціями). При врахуванні КЕКВ 1160 доцільно перерахувати фактичне споживання енергоносіїв на тариф планового року.

Детальніше
Згорнути
м. Керч, АР Крим, управління охорони здоров’я
Хто розробляє та формує паспорти бюджетних програм в галузі «Охорона здоров’я»? Яка роль в цьому процесі розпорядників нижчого рівня?

Згідно Наказу Міністерства фінансів України №679, формують та затверджують паспорти бюджетних програм головні розпорядники (ті, які визначені Додатком №3 до рішення сесії міської ради). 
Роль розпорядників нижчого рівня полягає в обґрунтованому та своєчасному поданні бюджетних запитів за всіма бюджетними програмами, в формі 2011-2 якого проставляється перелік  результативних показників згідно Типового переліку. Саме на розпорядників нижчого рівня покладається обов’язок визначити свій перелік програм, заповнити перелік показників результативності та їх числові значення і подати їх головному розпоряднику (управлінню охорони здоров’я). Функції головного розпорядника полягають в аналізі правильності та обґрунтованості даних бюджетного запиту та перенести звідти показники разом з їх числовими значеннями до паспортів.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління виконавчого комітету Малинської міської ради
Чи може виступати комунальне підприємство з благоустрою відповідальним виконавцем за бюджетною програмою «Благоустрій міст, сіл, селищ»?

Відповідно до наказу МФУ від 09.07.2010р. №679 відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує  та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.
Відповідальними виконавцями можуть бути:

  • головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;
  • розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня, які  виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Оскільки комунальні підприємства не є ні головним розпорядниками, ні розпорядниками коштів нижчого рівня виступати відповідальними виконавцями бюджетних програм вони не можуть.

Детальніше
Згорнути
Управління освіти Житомирської районної ради
Чи можна збільшувати кількість завдань бюджетної програми від передбачених у типовому переліку, наприклад для конкретизації здійснення заходів за програмами?

Так, відповідно до роз’яснень МФУ ви маєте право збільшувати кількість завдань бюджетної програми, переглядати показники. Якщо необхідно конкретизувати діяльність за програмою маєте право збільшити чи конкретизувати завдання бюджетної програми. Так, наприклад, за програмою надання загальної середньої освіти на рівні району доцільно кількість завдань прописати відповідно до типів закладів, саме шкіл 1, 1-11, 1-111 ступенів, гімназій. Оскільки фінансування, контингенти та показники результативності краще спів ставляти на рівні одно типових закладів, неможливо порівняти рівень освіти в школах 1 ступеню і гімназіях.

Детальніше
Згорнути
м. Житомир, Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
У 2010 році Департаментом бюджету та фінансів було розроблено та затверджено переліки бюджетних програм та показників виконання за делегованими та власними повноваженнями на виконання міських галузевих програм розвитку. При формуванні бюджетних програм на 2011 рік ми використовували типові переліки бюджетних програм та показників, затверджені спільними наказами МФУ та профільних Міністерств за делегованими повноваженнями, та вищезазначені переліки за власними повноваженнями. При складанні бюджетних запитів та бюджетних програм на 2012 рік якими нормативно-правовими актами ми повинні керуватися при визначенні переліків показників виконання бюджетних програм?

При формуванні бюджетних запитів та програм на 2012 рік необхідно керуватися, в першу чергу, типовими переліками бюджетних програм за делегованими повноваженнями, затверджених спільними наказами МФУ та відповідних галузевих міністерств; за власними повноваженнями - Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». При цьому необхідно зазначити, що ви можете додатково використовувати переліки показників, які були вами опрацьовані та затверджені у 2010 році. Відповідно до роз’яснень Міністерства фінансів України на період проведення експерименту ви маєте право подавати пропозиції щодо зміни переліків бюджетних програм та показників виконання, які, на вашу думку, потребують заміни, виключення або коригування як некоректні, не властиві, не інформативні і т.д. відповідним листом – звернення з обґрунтування до профільного департаменту МФУ та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень.

Детальніше
Згорнути
м. Коростень, Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Які є підстави для перезатвердження паспортів бюджетних програм?

Відповідно до наказу МФУ від 09.07.2010р. №679 щодо Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм пуктом.1.10 визначається, що підставою для внесення змін до паспортів бюджетних програм є:

  • прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
  • зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми.

При цьому паспорт бюджетної програми оновлюється наростаючим підсумком і протягом тижня від моменту змін подається головним розпорядником до місцевого фінансового органу на затвердження.

Детальніше
Згорнути

Сторінки