Відповіді експертів

м. Луганськ, Фінансове управління Луганської міської ради
Як слід розраховувати в програмах по галузі \"Державне управління \" показник «витрати на утримання однієї штатної одиниці»: чи слід враховувати при розрахунку даного показника капітальні видатки (видатки бюджету розвитку), які носять разовий характер; видатки пов’язані з виконанням наданих повноважень (наприклад висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування), або слід враховувати лише витрати безпосередньо на поточне утримання органів місцевого самоврядування, які носять постійний характер.

При розрахунку цього показника слід враховувати фактичні видатки за звітний період по КЕКВ 1110,1120, 1131, (1132, 1133 – якщо такі плануються), 1134,1140, 1160 – з виключенням видатків, що носили непостійний характер у звітному періоді. Для розрахунку слід отриману загальну суму поділити на кількість штатних одиниць.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління Овруцької районної ради
У 2011 році ми розробляємо та затверджуємо паспорти бюджетних програм у 3-х екземплярах відповідно до Наказу МФУ №679: для головного розпорядника, фінансового управління та органу державного казначейства. Однак органи державного казначейства відмовляються приймати паспорти бюджетних програм, оскільки не передбачене казначейське виконання бюджетних програм в рамках експерименту.

Дійсно, відповідно до Наказу МФУ №679 головний розпорядник готує паспорти бюджетних програм в трьох екземплярах: для головного розпорядника, фінансового управління та органу державного казначейства. Однак на органи державного казначейства експеримент буде поширено у 2012 році, тому третій екземпляр паспорту ви на сьогодні надаєте для них лише інформативно.

Детальніше
Згорнути
м. Луганськ, Фінансове управління Луганської міської ради
В бюджетних програмах по галузі \"Державне управління\" як слід розраховувати таки показники ефективності як \"кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника», «кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника», «кількість перевірок на одного працівника». Оскільки в кожному виконавчому органі існують категорії працівників, які не займаються розглядом та підготовкою відповідних документів та проведенням перевірок (наприклад працівники, зайняті обслуговуванням відповідних органів (прибиральники службових приміщень, водії, тощо)), виникає питання, як саме розраховувати вищенаведені показники ( в розрахунку на одну штатну одиницю, або на одну посадову особу, або на одного працівника, з числа вповноважених на розгляд звернень, підготовку нормативно-правових актів, проведення перевірок)?

Показники «кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника», «кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника», «кількість перевірок на одного працівника» заповняються наступним чином: кількість відповідних документів згідно реєстру ділиться на фактичну кількість працівників (лише посадових осіб місцевого самоврядування). Те, що не всі працівники займаються підготовкою таких документів не є порушенням в розрахунках, оскільки дані показники є приведеними і показують ступінь загального навантаження посадових осіб. Що ж стосується перевірок, то до показників затрат доцільно включити наступний показник: «кількість працівників, що задіяні в перевірках» і далі розрахувати показник кількості перевірок на 1 працівника. Якщо ж по структурному підрозділу не проводяться перевірки за функціоналом, то показник все рівно потрібно включити, але в обох показниках проставити нульове значення.

 

Детальніше
Згорнути
Міністерство освіти АР Крим
В типовому переліку програм та результативних показників галузі «Освіта» дуже багато показників результативності дублюють дані Звіту з мережі, штатів та контингентів. Які дані брати для заповнення паспортів (на початок року, на кінець року, середньорічні?)

Якщо ми заповнюємо паспорти на 2011 рік, (таке пізнє заповнення сталося в цьому році суто процедурно), то дані потрібно брати з колонки «Середньорічні», або « Середнє значення» - оскільки на початок року ми брати не можемо (більшість з них за 8 місяців суттєво змінилися), а показники «На кінець року» ми не можемо вживати як планові, лише як аналітичні при порівнянні запланованих та фактично досягнутих за рік результатів.

Детальніше
Згорнути
м. Новгород-Волинський, Фінансове управління виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради
При формуванні видатків за бюджетними програмами на 2012 рік якими документами необхідно керуватися, здійснюючи прогнозування на наступних три бюджетних періоди після планового?

На сьогодні нормативна база щодо прогнозування видатків на середньострокову перспективу знаходиться в стадії розробки. Однак щорічно постає питання прогнозних коефіцієнтів для обрахунку потреби на наступні бюджетні періоди. При заповненні бюджетного запиту доцільно використовувати тенденції за попередні три бюджетні періоди, а також враховувати індекси, передбачені щорічними прогнозними документами щодо розрахунку видатків за галузями на середньо- та довгострокову перспективу, затверджені відповідними постановами КМУ. Окремі прогнозні показники доводяться щорічно разом з листами МФУ щодо складання бюджетних запитів на наступний бюджетний період.

Детальніше
Згорнути
м. Луганськ, Фінансове управління Луганської міської ради
В бюджетних програмах по галузі \"Державне управління\" по показнику затрат \"кількість штатних одиниць\" в звіті про виконання бюджетного паспорту в стовпчику \"виконано\" слід відображати штатну чисельність згідно штатного розпису чи кількість фактично зайнятих штатних одиниць?

В звіті відображається кількість штатних одиниць, фактично зайнятих станом на відповідну дату. Але слід звернути увагу на те, що при плануванні в самому паспорті та в програмно-цільовому бюджеті проставляється кількість штатних одиниць згідно затвердженого штатного розпису. Розбіжність між цими двома показниками в звіті слід коротко пояснити в графі «Пояснення розбіжностей між запланованими та фактичними показниками».

Детальніше
Згорнути
м. Бердичів, Фінансове управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради
Відповідно до плану заходів щодо реалізації експерименту по запровадженню програмно-цільового методу у 2012 році нам необхідно затвердити додаток до рішення про бюджет у розрізі бюджетних програм. Який формат додатку необхідно використовувати при формуванні бюджету на 2012 рік?

Так, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» на 2012 рік діючі учасники експерименту мають затвердити бюджет у розрізі бюджетних програм як невід’ємна частина рішення про бюджет на 2012 рік. Звертаємо вашу увагу на те, що у 2011 році при затвердженні додатку у розрізі бюджетних програм розглядалося декілька форматів структури додатку:

      1)   КТКВ, назва бюджетної програми, мета, завдання, показники;
      2)   КТКВ, назва бюджетної програми, мета;
     3)    КТКВ, назва бюджетної програми, показники.

    Необхідно зазначити, що типова форма додатку на 2012 рік на сьогодні знаходиться на етапі розробки Міністерстві фінансів України. Після завершення роботи даний документ буде доведено до усіх учасників експерименту.

Детальніше
Згорнути

Сторінки