Відповіді експертів

Відділи освіти: Стрийського району, Жидачівського району, м. Дрогобича, м. Моршина
В програмі «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в показниках затрат відсутній показник «Кількість педставок», а в показниках ефективності є показники «Чисельність підставок на один клас» і «Чисельність учнів на одну педставку». Чи потрібно в показниках затрат вводити такий показник?

Так, такий показник обов’язково потрібно вводити, адже без нього неможливо розрахувати зазначені показники ефективності.

Детальніше
Згорнути
Відділ освіти, м. Стрий
Показник продукту «Середньорічний розмір батьківської плати» і показник ефективності «Сума батьківської плати на одну дитину (в рік, місяць, в день) ідентичні, тим більше що розмір батьківської плати встановлюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Чи показувати їх у програмі?

Ні, необхідно залишити  показник ефективності «Сума батьківської плати на одну дитину (в рік, місяць, в день).

Детальніше
Згорнути
Відділ освіти, м. Стрий
Чи можна вводити в програму по КФК 070101 “Загальна дошкільна освіта, догляд та виховання дітей” у показники затрат показник «кількість вихователів», що дасть можливість визначити показник ефективності «чисельність дітей на одного вихователя»?

Оскільки типові показники, запропоновані Міністерством фінансів, не затверджені, в них можна  внести зміни, і тому цей показник потрібно ввести у програму.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління Овруцької райдержадміністрації
Коли доцільно проводити моніторинг показників виконання бюджетних програм?

Моніторинг бюджетної програми здійснюється всіма відповідальними виконавцями бюджетної програми в частині фінансових показників (обсягів асигнувань) та показників виконання. Періодичність проведення моніторингу визначається головним розпорядником та/або фінансовим управлінням. Оскільки дані моніторингу є підставою для проведення оцінки бюджетної програми, його необхідно здійснювати щонайменше 1 раз у півріччя.

Детальніше
Згорнути
Департамент бюджету та фінансів, Житомирська міська рада
Яким чином стратегічні плани та галузеві програми мають відображатись у бюджетних програмах?

Бюджетна програма є інструментом виконання стратегічних планів та галузевих програм, оскільки відображає практичне втілення, фінансування та результат у відповідному бюджетному періоді. Завдання та показники виконання  стратегічних планів та галузевих програм на відповідний бюджетний період мають бути передбачені у бюджетних програмах на аналогічний бюджетний період.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Чи обов’язково кожний показник виконання, проставлений у бюджетній програмі, повинен мати відображення у офіційному джерелі інформації?

Показники затрат та продукту мають обов’язкове посилання на офіційний документ розпорядника коштів (звіт, облікові документи, статистичні дані, проектна документація, галузеві програми і т.д.) Показник ефективності є розрахунковий показник, однак, можливі випадки, коли він передбачається у певних офіційних документах. Наприклад, економія енергоносіїв відповідно до розробленої проектної документації. Показник якості може бути як розрахунковим, якщо визначається динаміка до минулого періоду, так і мати підтвердження в офіційних даних. Наприклад  у міській програмі розвитку освіти, затвердженої рішенням сесії відповідної ради, на 2009 рік передбачається охоплення дітей дошкільною освітою на рівні 65%. У бюджетній програмі при його включенні до показника якості джерелом інформації буде відповідно затверджена міська програма.

Детальніше
Згорнути
Управління освіти та науки Житомирської ОДА
Чи потрібно у показнику затрат розділяти показник штатних одиниць на категорії?

При формуванні показників затрат у бюджетних програмах галузі освіти не потрібно розділяти штатні одиниці на усі категорії. Однак необхідно виділити педагогічний персонал як основного виконавця завдань бюджетної програми. Аналогічно, в програмах охорони здоров’я – лікарів та зубних лікарів. 

Детальніше
Згорнути

Сторінки