Відповіді експертів

Вінницький район, фінорган
Згідно Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 грудня 2014 року № 1195 коду Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250404 відповідає код бюджетної програми «Інші видатки» 8600. Чи потрібно в рішенні сесії і відповідно в паспорті бюджетної програми формувати підпрограми? Чи буде достатньо лише в паспорті виділити декілька завдань по цій бюджетній програмі?

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами) бюджетна програма 8600 «Інші видатки» не поділяється на підпрограми. За бажанням головного розпорядника у бюджетній програмі можна визначити декілька завдань. Завдання формуються головним розпорядником бюджетних коштів.

Детальніше
Згорнути
смт Широке, Широківський район, Дніпропетровська обл., відділ освіти
Яким нормативним документом треба користуватися, якщо спільний наказ Мінфіну та Мінмолодьспорту від 19.11.2012 № 1202/1291 про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» втратив чинність з 10.01.2017 року?

На даний час замість спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства молоді та спорту України від 19.11.2012 р. № 1202/1291 діє наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту».

Детальніше
Згорнути
м. Тетіїв, Київська обл., адміністрація
Як правильно заповняти форму паспорта бюджетної програми, конкретніше пункт 3, якщо програма має підпрограму. Як правильно? Вказувати найменування програми і її КПКВК і КФКВК, чи найменування підпрограми? Також, як заповняти пункт 7, якщо є підпрограми?

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом МФУ від 26.08.2017 р. № 836.

У пункті 3 Паспорта бюджетної програми зазначається код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 цифр), код функціональної класифікації видатків та кредитування (якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми) (4 цифри)  та найменування бюджетної програми. Якщо ж бюджетна програма поділяється на підпрограми, то код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету не вказується.

У пункті 7 форми паспорта зазначаються коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету і назви підпрограм. Пункт 7 Паспорту заповнюється у тому разі, якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми. У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, пункт 7 форми паспорта не заповнюється.

Детальніше
Згорнути
м. Вознесенськ, Миколаївська обл., виконавчий комітет міської ради
Чи обов’язковим є завдання в бюджетних програмах «Здійснення заходів з енергозбереження» та «Забезпечення збереження енергоресурсів», чи програму можна затверджувати без такого завдання?

У пункті 29 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України визначено, що місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад включають до програм енергозбереження показники скорочення головними розпорядниками бюджетних коштів обсягів споживання комунальних послуг та енергоносії за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів у межах надходжень відповідного бюджету, а також виконання енергосервісу.

За умови планування та здійснення відповідних видатків за бюджетною програмою/підпрограмою, бажано включати до неї завдання із збереження енергоресурсів. Однак остаточне рішення щодо включення до бюджетної програми зазначених завдань приймає головний розпорядник бюджетних коштів.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, відділ фінансів установ соціально-культурної сфери
Де можна знайти типовий перелік бюджетної програми мобілізаційної підготовки?

По бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» КТПКВКМБ 7830 законодавчо не визначено мету, завдання, результативні показники.  Тому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує відповідні бюджетні асигнування, повинен сформулювати, із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, вищезазначену бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:

  • мету бюджетної програми;
  • завдання (одне або декілька) бюджетної програми;
  • результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості).
Детальніше
Згорнути
м. Херсон, відділ фінансів установ соціально-культурної сфери
Чи може головний розпорядник у паспорті бюджетної програми як джерело інформації вказати «розрахунок/розрахунково» (у зв’язку з тим, що немає відповідної статистичної, фінансової та інших видів звітності та обліку)? Якщо так, то яким чином забезпечується таке джерело інформації?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 затверджено, що результативні показники бюджетної програми (підпрограми) повинні підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю.

Розрахункові показники ефективності та якості визначаються з використанням декількох показників, які також обов’язково повинні підтверджуватися звітністю. Тобто, у полі «Джерело інформації» наводяться джерела інформації за кожним із показників, які використовуються при розрахунку конкретного результативного показника (ефективності або якості).

Детальніше
Згорнути
Київська область, Департамент фінансів
Бюджетна програма 8100 «Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» включає дві підпрограми 8103 надання кредиту … та 8104 повернення кредиту… При складанні паспорту бюджетної програми в яких пунктах необхідно розписувати підпрограму 8104 та чи може ця підпрограма мати результативні показники?

У наказі Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» по підпрограмі 8104 «Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» бюджетної програми 8100 «Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» завдання та результативні показники не визначені.

За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи. Так як назва та мета вищезазначеної бюджетної програми визначені, є назва бюджетної підпрограми, залишається визначитися із завданням (одне або декілька) та результативними показниками виконання бюджетної підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).

Вимоги до складання паспортів бюджетних програм затверджені наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року, де читко виписано в у якому пункті паспорту що заповнюється.

Детальніше
Згорнути

Сторінки