Відповіді експертів

м. Косів, Івано-Франківська обл., УДКСУ у Косівському районі
Чи використовує міська рада ПЦМ?

Пунктом 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів (обласні, міські, міст обласного значення, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад), які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. 

Детальніше
Згорнути
Вінницький район, фінансовий орган
По коду бюджетної програми 8600 «Інші видатки» одним із завдань є «Сприяння розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва», підкажіть якій набір показників затрат та продукту найбільше підходить до згаданого завдання. Варіант 1. Показники затрат: Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці, тис грн; Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, тис грн. Показники продукту: Кількість візитів з метою налагодження співпраці, од.; Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу, од. Варіант 2. Показник затрат: Кількість візитів з метою налагодження співпраці, од.; Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу, од. Показники продукту: Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці, тис грн; Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, тис грн.

У пункті 2.7 Вимог до складання паспорта бюджетної програми наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 дано визначення результативних показників.

Показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми (підпрограми) та характеризують структуру її витрат.

Показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми (підпрограми), кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо.

Отже, виходячи з вищезазначеного, правильним є варіант 1.

Детальніше
Згорнути
Вінницький район, фінорган
В результативних показниках по галузі «Державне управління» (наказ МФУ від 01.10.10 № 1147) відсутні показники якості. Чи потрібно їх формувати в паспорті бюджетної програми?

При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами (абзац 11 пункту 2.7 наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836).

Головні розпорядники бюджетних коштів мають право вносити додаткові результативні показники. При їх включенні, слід пам’ятати, що всі результативні показники обов’язково мають посилання на «джерело інформації» та підтверджуються офіційними звітними даними.

Детальніше
Згорнути
м. Рені, Одеська обл., фінансове управління
У Наказі МФУ від 16.02.2017 р. №236 (зміни до ТПКВКМБ), позиція 0170 викладена як «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад» - тобто, вилучено «..та їх виконавчих комітетів». Чи означає це, що: а) головним розпорядником коштів обов’язково слід визначити раду (а не виконком ради, як зараз); б) видатки на утримання виконавчого апарату ради по цьому коду планувати не можна, вони плануються по коду 0180?

а) Згідно ст. 58 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, .. інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради..». Тобто, у позиції коду 0170 мова, як і раніше, йде саме про видатки на утримання апарату виконкому, і змінювати мережу головних розпорядників  на вимогу Наказу № 236 не потрібно.

Якщо ж рада вже сьогодні є головним розпорядником  (така ситуація є характерною для сільських територій, де менше ніж 500 жителів, там виконкоми не створено) – то видатки на утримання апарату ради, як і в попередньому випадку, слід планувати по коду 0170.

б) Що стосується зміненої позиції коду 0180, то він призначений виключно для планування видатків за програмами «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах». Тобто, за цим кодом плануються видатки на утримання галузевих структурних підрозділів органів виконавчої влади: Департаментів (управлінь, відділів) освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення тощо. Якщо зазначені підрозділи є самостійними юридичними особами і визначені як головні розпорядники коштів, то крім своєї функціональної діяльності (освітніх, медичних, соціальних програм), вони планують програми за кодом 0180, пов’язані  з утриманням самого підрозділу, до штатного розпису якого входить відповідний перелік посадових осіб місцевого самоврядування.

Якщо ж такі підрозділи не є самостійними юридичними особами і не включені до мережі як розпорядники, а склад посадових осіб місцевого самоврядування затверджується у штатному розписі виконкому (ради), то видатки на їх утримання плануються за кодом 0170 і окремої бюджетної програми за кодом 0180 формувати не потрібно. Така ситуація характерна для більшості ОТГ, які поки що не сформували власної структури виконавчих органів і головним розпорядником більшості програм є рада (або виконком).

Детальніше
Згорнути
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., фінансове управління
Департаменту житлово-комунального господарства рішенням сесії виділено кошти на реконструкцію зливової каналізації, на реконструкцію приміщення та на реконструкцію дороги. Питання: в паспорті бюджетної програми завдань має бути три, які б відповідали назвам об’єктів, чи одно з наказу № 945 «Забезпечення реконструкції об’єктів»?

При визначенні завдань та результативних показників за цією бюджетною програмою необхідно користуватися наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

Водночас цим наказом затверджено, що перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений. Результативні показники повинні максимально ефективно та у в повному обсязі відображати результати виконання бюджетної програми. Тобто головний розпорядник бюджетних коштів самостійно приймає рішення щодо кількості завдань у зазначеній бюджетній програмі.

Детальніше
Згорнути
м. Городок, Львівська обл., Городоцький територіальний центр Со (НСП) Львівської області
Чи вносяться зміни до паспорта бюджетної програми, у зв’язку із змінами по спеціальному фонду: код надходження 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)», а саме ліквідовано основні засоби (дерево) та взято на облік запаси (дрова)?

Відповідно до пункту 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), зміни до паспортів бюджетних програм вносяться, крім іншого, у разі «внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми)».  Тобто, якщо зазначені операції не призводять до виникнення нового завдання, то зміни до паспорта бюджетної програми не вносяться.

Детальніше
Згорнути
м. Гадяч, Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради
Що може бути джерелом інформації в показнику продукту, як «кількість придбаного обладнання, од.» та показнику ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.»?

Джерелом інформації для планування показника продукту «кількість придбаного обладнання» у пункті 8 Форми 2 Бюджетного запиту є, наприклад, Додаток до річного плану закупівель, дані бухгалтерського обліку, наприклад Акт про прийняття устаткування, в якому відображена кількість придбаного обладнання. Показник ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання» - розрахунковий показник. Для розрахунку цього показника необхідно загальну суму коштів на придбання обладнання, відображену або у додатку до річного плану закупівель, у кошторисі, або у плані асигнувань, або у бухгалтерській звітності, поділити на кількість придбаного обладнання, відповідно до Актів про прийняття устаткування або до інших даних бухгалтерського обліку.

Детальніше
Згорнути

Сторінки