Відповіді експертів

м. Гадяч, Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради
Що може бути джерелом інформації в показнику продукту, як «кількість придбаного обладнання, од.» та показнику ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.»?

Джерелом інформації для планування показника продукту «кількість придбаного обладнання» у пункті 8 Форми 2 Бюджетного запиту є, наприклад, Додаток до річного плану закупівель, дані бухгалтерського обліку, наприклад Акт про прийняття устаткування, в якому відображена кількість придбаного обладнання. Показник ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання» - розрахунковий показник. Для розрахунку цього показника необхідно загальну суму коштів на придбання обладнання, відображену або у додатку до річного плану закупівель, у кошторисі, або у плані асигнувань, або у бухгалтерській звітності, поділити на кількість придбаного обладнання, відповідно до Актів про прийняття устаткування або до інших даних бухгалтерського обліку.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, Департамент бюджету і фінансів міської ради
Як правильно закодувати підпрограми, якщо їх більше за 9. Наприклад по інших видатках. У багатьох головних розпорядників є інші видатки (250404). І у кожного по декілька підпрограм. Загалом число підпрограм дорівнює 12. Як бути?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016 року № 860) затверджено, що «При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами». Якщо у вищезазначених наказах бюджетні програми не мають поділу на підпрограми, самостійно здійснювати на свій розсуд поділ на підпрограми заборонено.

У наказі Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) існує тільки одна бюджетна програма, що відповідає КТКВК 250404. Поділу на підпрограми немає. Тому розподіл коштів за напрямами їх використання може бути поділений за завданнями. Таким чином, у вас буде одна бюджетна програма, яка має декілька завдань.

Детальніше
Згорнути
м. Камянец-Подільський, фінансове управління
Наказом Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року № 1147 затверджено Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління». Питання по КТКВК 010116, по спеціальному фонду (капітальні видатки) потрібно здійснити капітальний ремонт адміністративного приміщення. Які результативні показники застосовувати, якщо показники на капітальний ремонт в наказі відсутні? Те саме стосується, наприклад, і освіти. Для прикладу, необхідно провести ремонт школи по КТКВК 070201.

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) затверджені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми/підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою/підпрограмою). Маються на увазі такі завдання як: здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження; придбання обладнання і предметів довгострокового користування; проведення капітального ремонту.

Крім того, в усіх наказах про затвердження Типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, в тому числі і по галузі «Державне управління» і по галузі «Освіта», затверджено, що «При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений». Тому є можливість самостійно сформувати завдання для будь-якої бюджетної програми та визначити для нього результативні показники.

Детальніше
Згорнути
м. Літин, Вінницька обл., фінансове управління райдержадміністрації
1. ЦРЛ є розпорядником коштів нижчого рівня в системі головного розпорядника – райдержадміністрації. Хто є відповідальним виконавцем бюджетної програми 0312010? Як практично оформити головному розпоряднику письмове погодження відповідального виконавця з місцевим фінансовим органом? 2. Хто затверджує бюджетну програму для сільського/селищного бюджету, між ким має бути спільний наказ? 3. Якщо сільська рада не прийняла рішення про застосування ПЦМ, за якою класифікацією затверджувати видатки в бюджеті?
  1. Відповідальним виконавцем бюджетної програми може бути головний розпорядник/розпорядник місцевого бюджету, який повністю забезпечує виконання або координує виконання всієї бюджетної програми місцевого бюджету. Якщо окрім ЦРЛ у райдержадміністрації немає більше інших лікувальних установ, або вони є і получають асигнування від ЦРЛ, тоді Центральна районна лікарня може бути відповідальним виконавцем бюджетної програми.

Щодо письмового погодження відповідальних виконавців з місцевим фінансовим органом, то воно регулюється у процесі формування проекту бюджету на наступний рік.

  1. В сільському/селищному бюджеті бюджетні програми можуть бути тільки у тому випадку якщо сільська рада прийняла рішення про застосування програмно-цільового методу. При прийнятті такого рішення, формуються бюджетні програми. Паспорти бюджетних програм, у такому випадку, затверджуються двома документами: розпорядженням сільського/селищного голови та наказом сільського/селищного фінансового органу. Якщо сільський/селищний фінансовий орган не створено і сільський/селищний голова виконує функції фінансового органу (згідно із законом) (пункт 36, частина 1, стаття 2 Бюджетного кодексу України), то паспорта бюджетних програм затверджуються одним документом – розпорядженням сільського голови.
  2. Абзацом третім частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України унормовано, що «До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується міністерством фінансів України». Крім того, листом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. № 31-05110-14-8/26486 «Щодо формування місцевих бюджетів на 2017 рік» визначено, «що при формуванні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, видатки та кредитування у відповідних додатках до проекту рішення про місцевий бюджет відображаються за кодами класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195».

Відповідно до вищезазначеного, якщо сільська рада не прийняла рішення про застосування ПЦМ, її бюджет формується за кодами Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТКВКБМС), затвердженої  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Детальніше
Згорнути
м. Чернівці, Обласна рада
В обласній раді є 2 місцеві програми, які планувалися за КФКВ 250404 «Інші видатки» з різною метою, завданнями та результативними показниками. Під час планування бюджетних запитів має бути: - одна бюджетна програма з 2-ма підпрограмами; - чи дві окремі бюджетні програми?

Наказами Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 03.06.2016 р. № 945) та від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 р. № 765) затверджена тільки одна бюджетна програма, яка відповідає КТКВК 250404. Ця бюджетна програма не має поділу на підпрограми. Тому, якщо у вас декілька напрямів використання коштів у рамках цієї бюджетної програми, їх необхідно окреслити окремими завданнями, з визначенням за кожним завданням результативних показників.

Детальніше
Згорнути
м. Дніпро, Департамент благоустрою
Чи існує розроблений Інститутом бланк наказу про затвердження паспорту бюджетної програми? Чи головні розпорядники готують його в задовільній формі із зазначенням назви та суми? Що треба вписувати до наказу? Якщо існує форма наказу – направте, будь ласка.

Головний розпорядник бюджетних коштів повинен затвердити спільний з місцевими фінансовими органами наказ про затвердження паспортів бюджетних програм у прийнятній їм формі згідно з інструкцією з діловодства у місцевих органах виконавчої влади.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що подібні спільні накази складалися в ході проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, який закінчився у 2013 році.

Детальніше
Згорнути
м. Житомир
Чи можливо використовувати додаткові завдання та результативні показники для галузі ЖКГ, окрім тих, що затверджені примірним переліком результативних показників бюджетних програм (наказ МФУ № 945 від 27.07.2011)? Наприклад: боротьба з ожеледицею, підмітання та вивіз сміття з вулиць міста, утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.? А також по КТКВК 170703 - чи можливо конкретизувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: грейдерування чи ямковий ремонт?

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) затверджено, що перелік завдань та результативних показників може бути уточнений та розширений. Тому, Ви можете включити додаткові завдання з переліком результативних показників до них.

Звертаємо Вашу увагу на те, що показники якості, як правило, розраховуються, як середні витрати на одиницю проведених робіт. Тому потрібно до кожного завдання затверджувати окремий показник затрат, наприклад, видатки на боротьбу з ожеледицею; видатки на підмітання та вивіз сміття з вулиць міста; видатки на утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.

Витрати на проведення таких робіт повинні мати джерело інформації затверджений відповідним офіційним документом. По таким витратам повинен, також, бути офіційний звіт.

Крім того, МФУ внесло зміни до наказу від 24.08.2014 р. № 836, які стосуються того, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм» (наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860).

Детальніше
Згорнути

Сторінки