Відповіді експертів

м. Літин, Вінницька обл., фінансове управління райдержадміністрації
1. ЦРЛ є розпорядником коштів нижчого рівня в системі головного розпорядника – райдержадміністрації. Хто є відповідальним виконавцем бюджетної програми 0312010? Як практично оформити головному розпоряднику письмове погодження відповідального виконавця з місцевим фінансовим органом? 2. Хто затверджує бюджетну програму для сільського/селищного бюджету, між ким має бути спільний наказ? 3. Якщо сільська рада не прийняла рішення про застосування ПЦМ, за якою класифікацією затверджувати видатки в бюджеті?
  1. Відповідальним виконавцем бюджетної програми може бути головний розпорядник/розпорядник місцевого бюджету, який повністю забезпечує виконання або координує виконання всієї бюджетної програми місцевого бюджету. Якщо окрім ЦРЛ у райдержадміністрації немає більше інших лікувальних установ, або вони є і получають асигнування від ЦРЛ, тоді Центральна районна лікарня може бути відповідальним виконавцем бюджетної програми.

Щодо письмового погодження відповідальних виконавців з місцевим фінансовим органом, то воно регулюється у процесі формування проекту бюджету на наступний рік.

  1. В сільському/селищному бюджеті бюджетні програми можуть бути тільки у тому випадку якщо сільська рада прийняла рішення про застосування програмно-цільового методу. При прийнятті такого рішення, формуються бюджетні програми. Паспорти бюджетних програм, у такому випадку, затверджуються двома документами: розпорядженням сільського/селищного голови та наказом сільського/селищного фінансового органу. Якщо сільський/селищний фінансовий орган не створено і сільський/селищний голова виконує функції фінансового органу (згідно із законом) (пункт 36, частина 1, стаття 2 Бюджетного кодексу України), то паспорта бюджетних програм затверджуються одним документом – розпорядженням сільського голови.
  2. Абзацом третім частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України унормовано, що «До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується міністерством фінансів України». Крім того, листом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. № 31-05110-14-8/26486 «Щодо формування місцевих бюджетів на 2017 рік» визначено, «що при формуванні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, видатки та кредитування у відповідних додатках до проекту рішення про місцевий бюджет відображаються за кодами класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195».

Відповідно до вищезазначеного, якщо сільська рада не прийняла рішення про застосування ПЦМ, її бюджет формується за кодами Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТКВКБМС), затвердженої  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Детальніше
Згорнути
м. Христинівка, Христинівський район, Черкаська обл., фінансове управління Христинівської РДА
Постановою КМУ № 228 від 28.02.2002 передбачено, що кошториси складаються по бюджетних програмах. А як бути з підпрограмами? Як, наприклад, по соціальному захисту в окремих програмах передбачено по 9 підпрограм. Чи потрібно робити кошториси по всіх підпрограмах?

Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів (наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»).

Розпис місцевого бюджету повинен відповідати встановленим бюджетним призначенням. Тому, якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми, кошториси складаються за кожною підпрограмою.

Детальніше
Згорнути
м. Чернівці, Обласна рада
В обласній раді є 2 місцеві програми, які планувалися за КФКВ 250404 «Інші видатки» з різною метою, завданнями та результативними показниками. Під час планування бюджетних запитів має бути: - одна бюджетна програма з 2-ма підпрограмами; - чи дві окремі бюджетні програми?

Наказами Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 03.06.2016 р. № 945) та від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 р. № 765) затверджена тільки одна бюджетна програма, яка відповідає КТКВК 250404. Ця бюджетна програма не має поділу на підпрограми. Тому, якщо у вас декілька напрямів використання коштів у рамках цієї бюджетної програми, їх необхідно окреслити окремими завданнями, з визначенням за кожним завданням результативних показників.

Детальніше
Згорнути
м. Дніпро, Департамент благоустрою
Чи існує розроблений Інститутом бланк наказу про затвердження паспорту бюджетної програми? Чи головні розпорядники готують його в задовільній формі із зазначенням назви та суми? Що треба вписувати до наказу? Якщо існує форма наказу – направте, будь ласка.

Головний розпорядник бюджетних коштів повинен затвердити спільний з місцевими фінансовими органами наказ про затвердження паспортів бюджетних програм у прийнятній їм формі згідно з інструкцією з діловодства у місцевих органах виконавчої влади.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що подібні спільні накази складалися в ході проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, який закінчився у 2013 році.

Детальніше
Згорнути
м. Житомир
Чи можливо використовувати додаткові завдання та результативні показники для галузі ЖКГ, окрім тих, що затверджені примірним переліком результативних показників бюджетних програм (наказ МФУ № 945 від 27.07.2011)? Наприклад: боротьба з ожеледицею, підмітання та вивіз сміття з вулиць міста, утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.? А також по КТКВК 170703 - чи можливо конкретизувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: грейдерування чи ямковий ремонт?

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) затверджено, що перелік завдань та результативних показників може бути уточнений та розширений. Тому, Ви можете включити додаткові завдання з переліком результативних показників до них.

Звертаємо Вашу увагу на те, що показники якості, як правило, розраховуються, як середні витрати на одиницю проведених робіт. Тому потрібно до кожного завдання затверджувати окремий показник затрат, наприклад, видатки на боротьбу з ожеледицею; видатки на підмітання та вивіз сміття з вулиць міста; видатки на утримання світлофорів та дорожніх знаків і т. п.

Витрати на проведення таких робіт повинні мати джерело інформації затверджений відповідним офіційним документом. По таким витратам повинен, також, бути офіційний звіт.

Крім того, МФУ внесло зміни до наказу від 24.08.2014 р. № 836, які стосуються того, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм» (наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860).

Детальніше
Згорнути
м. Кривій Ріг, Управління освіти
Чи потрібно вносити показник ПЦМ по оздоровленню дітей по КФК 070401, якщо у нас оздоровлення фінансується по КФК 091108?

Коду ТКВК 070401 відповідає код ТПКВКМБ 1090. Це бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми». Бюджетна програма затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Якщо у рамках виконання цієї бюджетної програми не передбачені заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, то результативні показники, такі як – середньорічна кількість путівок, яку планується придбати; витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити; відсоток дітей, які будуть оздоровлені, вносити у бюджетний запит та паспорт бюджетної програми не потрібно.

Детальніше
Згорнути
м. Полтава, Бюджетно-фінансове управління
Чи потрібно складати бюджетний запит та паспорт бюджетної програми по ТКВК 180411 «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та ТКВК 250904 «Повернення бюджетних позичок»?

За бюджетними програмами  «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та «Повернення бюджетних позичок», що відповідають кодам ТКВК 180411 та 250904, відповідно, потрібно складати бюджетні запити і паспорти бюджетних програм.

Окремі бюджетні програми за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів не мають законодавчо затверджених елементів бюджетної програми, а саме: мету бюджетної програми, завдання бюджетної програми, результативні показники бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості). У такому випадку, кожний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету. Така норма затверджена наказом міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765).

Детальніше
Згорнути

Сторінки