Відповіді експертів

м. Кривій Ріг, Управління освіти
Чи потрібно вносити показник ПЦМ по оздоровленню дітей по КФК 070401, якщо у нас оздоровлення фінансується по КФК 091108?

Коду ТКВК 070401 відповідає код ТПКВКМБ 1090. Це бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми». Бюджетна програма затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Якщо у рамках виконання цієї бюджетної програми не передбачені заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, то результативні показники, такі як – середньорічна кількість путівок, яку планується придбати; витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити; відсоток дітей, які будуть оздоровлені, вносити у бюджетний запит та паспорт бюджетної програми не потрібно.

Детальніше
Згорнути
м. Полтава, Бюджетно-фінансове управління
Чи потрібно складати бюджетний запит та паспорт бюджетної програми по ТКВК 180411 «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та ТКВК 250904 «Повернення бюджетних позичок»?

За бюджетними програмами  «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та «Повернення бюджетних позичок», що відповідають кодам ТКВК 180411 та 250904, відповідно, потрібно складати бюджетні запити і паспорти бюджетних програм.

Окремі бюджетні програми за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів не мають законодавчо затверджених елементів бюджетної програми, а саме: мету бюджетної програми, завдання бюджетної програми, результативні показники бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості). У такому випадку, кожний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету. Така норма затверджена наказом міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765).

Детальніше
Згорнути
м. Ладижин, Тростянецький район, Винницька обл., відділ освіти
З 2017 року планування місцевих бюджетів по ПЦМ, в мене питання: Наказ Міністерства фінансів України від 15.10.2012 р. № 1101 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 лютого 2011 року № 97» втратив чинність, то як правильно кодувати програми. Наприклад «Загальноосвітні школи».

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

  • Перші дві цифри – код відомчої класифікації видатків та кредитування головного розпорядника місцевого бюджету згідно наказу МФУ від 14.02.2011 р. № 96;
  • Третя цифра – код відповідального виконавця бюджетної програми у системі головного розпорядника, проставляється цифра від 1 до 9;
  • Четверта, п’ята, шоста та сьома цифри – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу згідно з наказом МФУ від 03.06.2016 р. № 526, що стосується сьомої цифри, це – номер програми / підпрограми. Параметри визначаються у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Цифра «0» присвоюється всім бюджетним програмам (незалежно від того, поділяються вони на підпрограми чи ні). Цифри від 1 до 9 присвоюються підпрограмам в межах однієї бюджетної програми у разі її поділу на підпрограми.

Що стосується питання загальноосвітніх шкіл. Код тимчасової класифікації видатків та кредитування 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» відповідає коду типової програмної класифікації видатків та кредитування 1020 відповідно до  перехідної таблиці від КТКВК до КТПКВК (додаток до наказу МФУ від 03.06.2016 р. № 526).

Детальніше
Згорнути
м. Львів, управління фінансів
Чи обов’язково формувати і затверджувати у додатку 3 до рішення про місцевий бюджет підпрограми за відповідними бюджетними програмами, якщо вони передбачені в наказі Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195? Хоча, якщо прочитати Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу – Навчальний посібник – 5-те видання, зокрема сторінка 27: «Для забезпечення зведення звітних показників виконання місцевих бюджетів України необхідно дотримуватися такого принципу: один код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідає одній бюджетній підпрограмі (для багатокомпонентних програм) або одній бюджетній програмі (якщо програма не поділяється на підпрограми.» Сторінка 30: «При цьому бюджетні програми можуть бути сформовані як з елементом «підпрограми», так і без нього.» Тобто не обов’язковим є формування програм і підпрограм? Можна робити тільки програми за кожним КТКВК, не беручи до уваги те, що вони можуть бути підпрограмами кожної програми?

У додатку 3 до рішення про місцевий бюджет необхідно обов’язково затверджувати бюджетні програми з поділом на підпрограми.

Коди сформованих бюджетних програм повинні відповідати кодам Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами від 03.06.2016 р. № 526.

Додатком до цього наказу є перехідна таблиця від кодів ТКВК до ТПКВКМБ / ТКВКБМС та КФК. Кожна бюджетна програма та кожна підпрограма відповідає тільки одному коду тимчасової класифікації видатків та кредитування. Звертаємо вашу увагу, що у перехідній таблиці код типової програмної класифікації бюджетної програми, яка поділяється на підпрограми, не має прив’язки до ТКВК.

Детальніше
Згорнути
м. Знам’янка, Кіровоградська обл., фінансовий відділ
Питання про заповнення пункту 8.1 форми 2 бюджетного запиту на 2017-2019 роки. По певній підпрограмі по загальному фонду завдання є однакові на 2015-2019 роки, а за спеціальним фондом завдання (наприклад, придбання обладнання) були лише у 2015-2016 роках, а у 2017-2019 вони не плануються. Чи доцільно, у такому випадку, у пункті 8.1 «Результативні показники бюджетної програми» у 2015-2017 роках наводити результативні показники і взагалі писати завдання по спецфонду за 2015-2016 роки, чи можна їх не відображати?

Пунктом 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

Заповнення форм бюджетних запитів за бюджетними програмами (підпрограмами) починається з формування проекту бюджету на 2017 рік, тобто ви формуєте лише бюджетні програми, які будуть виконуватися у 2017 році. При цьому під кожне завдання бюджетної програми (або підпрограми) формуються відповідні результативні показники.

Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються. Ці джерела інформації і є підставою для заповнення відповідних даних по результативних показниках за звітний та поточний бюджетні періоди.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 75 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів, в якої запроваджуються організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Детальніше
Згорнути
м. Черкаси, управління
1. Чи вказуються у пункті 11 форми 2 Бюджетного запиту місцеві цільові програми, які затверджені рішенням міської ради? 2. Пункт 12 форми 2 Бюджетного запиту заповнюється лише у разі якщо фінансування проекту відбувається за рахунок позабюджетних коштів?
  1. У пункті 11 «Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік всіх місцевих (цільових) програм, які будуть виконуватися у межах бюджетної програми і будуть затверджені додатком № 7 до рішення про місцевий бюджет.
  2. У пункті 12 «Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік об’єктів, по яких будуть бюджетні вкладення в матеріальні активи (будинки, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності) та в нематеріальні активи (технічна, науково-технічна, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація). Наприклад, це можуть бути об’єкти будівництва, об’єкти реставрації, енергосервісні договори і т. п.

Враховуючи, що джерелами інвестицій можуть бути як кошти бюджетів (у тому числі власні надходження), так і позабюджетні кошти, у п.12 по кожному інвестиційному проекту передбачено деталізацію фінансування цього проекту за всіма джерелами надходжень.

Детальніше
Згорнути
м. Зеленодольськ, Апостолівський район, Дніпропетровська обл.
У 2016 році виконання міського бюджету здійснювалося за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у 2017 році планується перехід на ПЦМ виконання міського бюджету. 1. Чи потрібно у розділі 8 форми 2017-2 бюджетного запиту у графі «затверджено на 2016 рік» заповнювати результативні показники бюджетної програми? 2. Чи можна на 2017 рік планувати завдання за тими КФК, за якими вони заплановані у 2016 році? Наприклад, згідно з наказом МФУ № 945, вуличне освітлення, стерилізація і відловлювання бродячих тварин повинно здійснюватися по КФК 100302, а не 100203; проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, облаштування дитячих майданчиків – по КФК 100101, а не 100203. Якщо ж у 2017 році ці видатки запланувати за іншими, ніж у 2016 році КФК, то ми не зможемо здійснити оцінку ефективності виконання програми за 2017 рік порівняно з 2016 роком, бо це будуть різні КФК (КПК).
  1. У пункті 8 «Результативні показники бюджетної програми» Форми 2017-2 Бюджетного запиту у графі «затверджено на 2016 рік» необхідно заповнювати дані відповідно до тих, які будуть заповнюватися у графі «проект на 2017 рік». Крім того, такі ж дані необхідно заповнити і у графі «звіт за 2015 рік».

Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються. Ці джерела інформації і є підставою для заповнення відповідних даних по результативних показниках за звітний та поточний бюджетні періоди.

  1. Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860 внесені зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання. Змінами визначено, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм». Таким чином можна зберегти відповідність бюджетних витрат за результативними показниками попередніх і наступного періодів та здійснити оцінку ефективності виконання бюджетної програми.
Детальніше
Згорнути

Сторінки