Відповіді експертів

м. Умань, Черкаська обл., Виконком міської ради
Яким нормативним документом передбачено формування громадського бюджету (бюджету участі)?

Спеціального законодавства з приводу формування та реалізації бюджету участі не існує.
Законодавчою підставою для запровадження бюджетування за участю громадян є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетний кодекс України.
Досвід практичного впровадження бюджетування за участю громадян в містах України свідчить, що процес бюджету участі починається з прийняття міською радою відповідного рішення. Рішенням міської ради затверджується, зокрема:

 1. Положення про бюджету участі, що визначає етапи процесу бюджетування за участю громадян, процедуру розроблення, подання на конкурс, експертної оцінки громадських проектів, а також порядок публічного голосування за подані проекти, визначення переможців за результатами голосування. Внормовується також порядок фінансування та реалізації громадських проектів-переможців, моніторингу, контролю та звітності щодо їх практичного впровадження.
 2. Параметри бюджету участі, а саме:
 • сума коштів, що передбачається в міському бюджеті для реалізації громадських проектів в рамках бюджету участі на кожен бюджетний рік;
 • хто може бути автором проекту;
 • хто має право голосувати за проекти;
 • класифікація проектів за напрямами спрямування;
 • встановлення мінімальної та максимальної вартості проекту;
 • терміни початку та завершення подання проектів;
 • терміни початку та завершення оцінювання проектів;
 • терміни початку та завершення  голосування за проекти та визначення переможців тощо.
Детальніше
Згорнути
м. Умань, Черкаська обл., Виконком міської ради
Яким чином розподіляються власні надходження бюджетних установ, якщо їх надходження перевищують відповідні витрати, затверджені рішенням про місцевий бюджет?

Це питання регламентовано пунктом 9 статті 51 Бюджетного кодексу України.
У разі перевищення обсягів власних надходжень бюджетних установ відповідних витрат, які затверджені рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів спрямовує надпланові обсяги, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. Якщо такої заборгованості немає, то 50 % коштів спрямовується на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, решта 50 % коштів спрямовується на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.

 

Детальніше
Згорнути
м. Бердянськ, Запорізька обл., Районна рада
Які граничні суми витрат бюджетних установ встановлені законодавством для місцевих бюджетів?

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 102 «Про внесення змін до постанови Кабінету України від 4 квітня 2001 р. № 332» у пункті 1 постанови «Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання та утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів», слова «республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів» - вилучені.
Постановою рекомендовано «органам місцевого самоврядування з урахуванням затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 граничних сум витрат затвердити протягом місяця граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів». Таким чином, на початок березня 2016 р. органами місцевого самоврядування повинні були затверджені граничні суми витрат на вищезазначений перелік товарів.

Детальніше
Згорнути
м. Суми, Департамент фінансів
Які зміни відбулися у 2016 році у порядку та умовах надання освітньої субвенції місцевим бюджетам?

У 2016 році до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» внесені такі зміни:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 № 15 «Про деякі питання регулювання міжбюджетних відносин» затверджено, що «за рахунок освітньої субвенції не здійснюється з 1 вересня 2016 р. фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб». Крім того, внесені зміни до першого абзацу пункту 11, а саме «Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132, і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном, на здійснення видатків за такою черговістю:
 1. Виплата заробітної плати з нарахуваннями, соціальних виплат, стипендій і допомог;
 2. Оплата медикаментів та харчування;
 3. Оплата комунальних послуг та здійснення інших захищених видатків;
 4. Здійснення незахищених видатків.
 1. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 210 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів  України від 11 березня 2009 р. № 181 і від 14 січня 2015 р. № 6» затверджено, що «У разі забезпечення учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками і посібниками за рахунок коштів державного бюджету у 2015 році не в повному обсязі дозволити органам місцевого самоврядування у 2016 році здійснити їх додаткову закупівлю за рахунок коштів, які залишилися на рахунках місцевих бюджетів, виходячи з наявної потреби».
 2. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2016 № 321 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 14 січня 2015 р. № 6» дозволено «на підставі договорів про закупівлю здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, у розмірі до 70 відсотків їх вартості, встановленої у зазначених договорах, строком не більше як на п’ять місяців».
Детальніше
Згорнути
м. Енергодар, Запорізька обл., Виконком
Яким чином у бухгалтерському обліку відобразити дані щодо розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків?

Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 23 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», в тому числі внесено доповнення до пункту 8.1 глави 8. Відповідно до цього доповнення, місцеві фінансові органи протягом перших трьох днів місяця, що настає за звітним, подають на паперових та електронних носіях до органів Казначейства зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, між головними розпорядниками. Форма розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, наведена у додатку 20 до вищезазначеного Порядку.

Детальніше
Згорнути
м. Ірпінь, Київська обл.
Чи потрібно уточнювати бюджетні запити?

В Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687, затверджено, що головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України та у триденний строк подають їх до Міністерства фінансів України.
Місцеві фінансові органи згідно з типовою формою бюджетних запитів та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Якщо в такої інструкції буде існувати вищезазначена норма, то бюджетний запит головних розпорядників місцевих бюджетів потрібно уточнювати.

Детальніше
Згорнути
Єлізарівська територіальна громада, Дніпропетровська область
Який порядок затвердження бюджетів об’єднаних територіальних громад?

Згідно до Бюджетного кодексу України бюджети місцевого самоврядування (бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад) відносяться до місцевих бюджетів. Порядок затвердження таких бюджетів визначений статтею 77 Бюджетного кодексу України, а саме:
Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому враховуючи обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, місцева рада при затвердженні місцевого бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України місцева рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність з законом про Державний бюджет України. Міська рада при затвердженні свого бюджету враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Детальніше
Згорнути

Сторінки